Teamchef politie Haarlemmermeer Fred Roest:
Teamchef politie Haarlemmermeer Fred Roest: "Het is meer dan zorgelijk dat een deel van onze jeugd tegenwoordig met messen op straat rondloopt." Frans Tol

Terugblik 2019 met teamchef politie Fred Roest: 'Jeugd een groot probleem'

14 januari 2020 om 09:36 Overig

HAARLEMMERMEER Hoe was het politiejaar 2019 in onze regio? De teamchef politie Haarlemmermeer Fred Roest (58) wilde graag meewerken aan een interview hierover zolang het maar over zijn team ging en niet over hemzelf.

Toch is het haast onmogelijk iemand te passeren die resultaatverantwoordelijk is voor het functioneren van dit basisteam met 160 medewerkers. En ofschoon hij problemen heeft met de bezetting van zijn team, wil Roest vooral niet somberen: "Ik kan wel zeggen dat het in Nederland in verhouding tot andere gemeenten van deze omvang nergens zo veilig is als in Haarlemmermeer. Dat is mede te danken aan de goede resultaten van dit hechte en lokaal zeer betrokken basisteam. Ik wil hierbij de andere partners en de vele burgerinitiatieven zeker niet te kort doen, want die zijn net zo belangrijk. Er zijn in de Haarlemmermeer veel incidenten, maar hoe we daarop reageren is aan ons en dat doen we in de regel goed!"

Deze steekpartij heeft niet alleen de samenleving maar ook ons in het team wel in de ziel geraakt.

JEUGD Daarom kwam het steekincident eind december, waar een dode bij te betreuren viel hard aan: "Deze steekpartij met dodelijke afloop heeft niet alleen de samenleving maar ook ons in het team wel in de ziel geraakt. Het is gewoon verschrikkelijk dat dit is gebeurd. We kunnen daarna alleen maar als politie zo goed mogelijk ons werk te doen dat de daders uiteindelijk zullen worden gestraft.,

Los hiervan hebben wij in 2019 vier steekincidenten gehad onder jongeren. Die zijn als incidenten adequaat aangepakt. Het is meer dan zorgelijk dat een deel van onze jeugd tegenwoordig met messen op straat rondloopt. Dat kinderen van 14 of 15 jaar zich bewapenen. Dat heeft gewoon grote gevolgen. Het heeft niet zoveel zin om je lang af te vragen waar de oorzaak ligt. Er zijn veel partijen verantwoordelijk en betrokken bij de opvoeding van jeugd. Je kan wel constateren dat we er met elkaar niet in zijn geslaagd deze zorgelijke ontwikkeling te voorkomen.

Het tij is te keren als we het probleem gaan aanpakken in samenwerking met ouders, scholen en andere instanties. Inmiddels hebben wij dit voor 2020 als een van de belangrijkste prioriteiten benoemd. Een mooi voorbeeld is het hoe de buurtvaders in Graan voor Visch verantwoordelijkheid nemen door hun kinderen op straat in de gaten te houden tijdens de jaarwisseling. Dat zou ik ook in andere wijken willen zien!"

Wij hebben gelukkig goed en voldoende materiaal, maar de uitdaging is nu meer om alles te bemensen.

UITSTROOM Het is een landelijk verschijnsel dat er veel politieagenten met pensioen gaan. Roest: "Ja, daar hebben wij ook last van. Dat geeft een hogere werkdruk omdat de instroom nog niet helemaal op peil is. De krapte wordt met name gevoeld in de categorie collega's die spoedmeldingen rijden. We hebben het aantal wijkagenten hier wel op orde. Het is helaas wel zo dat onze wijkagenten vanwege die krapte vaker moeten bijspringen dan ons lief is. Ik zeg wel eens; geef ons er 100 agenten bij en we doen er goede dingen mee. De roep om meer politie hoor je overal in Nederland. Recent hebben wij zelfs een in de persoon van Manon Meijer een digitale wijkagent aangesteld. Haar werkterrein is het Haarlemmermeerse deel van het worldwideweb en zij ondersteunt haar collega's op sociale media." Roest wijst naar buiten waar de politieauto's klaar staan om uit te rukken: "Wij hebben gelukkig goed en voldoende materiaal, maar de uitdaging is nu meer om alles te bemensen."

FEESTEN "Als politie zitten we aan het eind van onze mogelijkheden. We zouden willen dat de uitspraak 'een goed feest kan zonder politie' ook realiseerbaar was. Wil je een feest geven dan moet men tegenwoordig eigen beveiligers inhuren maar dan heb je nog steeds wel politiemensen nodig als een soort slot op de deur. In 2020 staan er erg veel evenementen op het programma. De politie heeft zelfs een verlofstop moeten afkondigen van half april tot half mei, en er is een verlofbeperking voor de vakantieperiode in de zomer. Dat moet om de schaarse capaciteit maximaal te kunnen benutten.. Denk aan de Formule 1 in Zandvoort: ver weg? Nee, want wij krijgen daardoor bijvoorbeeld een camping in Haarlemmermeer en onze mensen zullen onze collega's in Zandvoort in die tijd helpen, net als zij ons helpen tijdens Mysteryland. Denk verder aan het EK voetbal, aan SAIL Amsterdam, aan protesterende boeren en milieuactivisten en de in deze tijd extra te beveiligen personen. Dat geeft allemaal extra werkdruk.

Aan de ene kant is er de krapte van de bezetting en aan de andere kant toch een soort van behoefte om steeds meer en grotere feesten te organiseren. Ik vraag me trouwens wel eens af wel maatschappelijk doet er nog gediend is met grote drankfeesten . Het jaar 2020 wordt dus voor ons een behoorlijke uitdaging!"

De cijfers van het afgelopen jaar zijn nog goed.

VEILIGHEID Roest benadrukt dat veiligheid de grootse opdracht voor de politie is: "Kijk, de cijfers van het afgelopen jaar zijn nog goed. We kijken vooral naar de high impact crimes. De woninginbraken en straatroven zijn gelijk aan vorig jaar. Het aantal overvallen is afgenomen, maar het geweld is iets toegenomen. Dit mede door het geweld onder jongeren. Binnen die categorie geweld is het geweld tegen politiemensen en hulpverleners weer iets toegenomen en het huiselijk geweld neemt af."
Door de onvoldoende capaciteit is Roest blij met de helpende hand van Handhavers en het voornemen dat we de samenwerking in 2020 nog verder gaan verdiepen en versterken: "Wij zijn er voor de veiligheid, de handhavers voor de leefbaarheid en we hebben een deel waar een overlap is en waar we samen optrekken."
De club van handhavers zijn prima mensen waar Haarlemmermeer in de komende tijd baat bij gaat hebben. Je ziet vaker handhavers doorstromen richting de politie. Daarom gaan we steeds meer samenwerken en worden wij ook voordeurdelers. In Halfweg zitten wij al onder een dak en Nieuw-Vennep is dat binnenkort ook zo. Het is onze ambitie om dit in Hoofddorp ook te gaan realiseren. Het samen huisvesten komt de samenwerking ook ten goede."

CRIMINELEN Trots is de teamchef ook over de ondermijningsaanpak door het team: "Dan praat je over het opsporen van criminele samenwerkingsverbanden of andere activiteiten die de samenleving ondermijnen. Voor 2020 gaan wij nader bekijken of er nog kaf onder het koren zit op bedrijfsterreinen zoals b.v. De Liede. Er wordt wel eens gezegd dat er op de Liede gestolen voertuigen verhandelend worden. Bij een prikactie anderhalf jaar geleden zijn er drie bedrijven gesloten. We gaan opnieuw kijken hoe het er voor staat. Worden daar nog gestolen goederen verhandeld, worden er illegale spullen opgeslagen en verkocht? De ondermijningsaanpak is integraal en doen we samen met andere overheidsinstanties en partners. We zijn hier tot nu behoorlijk succesvol. In 2019 hebben we bijvoorbeeld een een half miljoen euro aan crimineel vermogen kunnen afpakken."

Steeds meer meldingen handelen de GGZ zonder ons af.

SPOEDZORGKETEN Succes is er volgens Fred Roest ook geboekt in de aanpak na meldingen van overlast van personen met verward gedrag: "Wij worden daar wel steeds op af gestuurd, maar het is eigenlijk ons werk niet. Het is een GGZ-problematiek. Daarom zijn wij erg tevreden over de afspraken die wij met GGZ hebben kunnen maken het afgelopen jaar. Afspraken over zorgverlening bij mensen thuis, over ambulante opvang. Daarvoor hebben wij goed bij elkaar in de keuken gekeken. Politiemensen hebben met GGZ meegelopen en GGZ medewerkers met ons. Dat heeft zeker geholpen, want je leert elkaars problematiek ook kennen, bijvoorbeeld dat er in de geestelijke zorg weinig opvangplekken zijn.. Wij kunnen voor probleemopvang in Haarlem terecht bij Zuiderpoort. Steeds meer meldingen handelen de GGZ zonder ons af en dat is een goede ontwikkeling want dan hebben wij meer tijd voor het echte politiewerk."

VUURWERKVERBOD Pratend over de landelijke aandacht voor politici en politie die voor een vuurwerkverbod zijn kan de teamchef van Haarlemmermeer een glimlach niet onderdrukken: "Natuurlijk sluit ik mij aan bij het landelijk beleid. En als mijn chef een verbod wil, dan gaan wij dat handhaven. Daarbij zeg ik wel dat ikzelf echt wel van vuurwerk kan genieten. Maar de zware bommen zijn vooral gevaarlijk. De handel daarin is ook een misdrijf. We hebben een paar zaken succesvol opgespoord en die zullen door het OM worden vervolgd. De handelaren woonden niet bij ons in de gemeente. Wij hebben het deze jaarwisseling met een kwart meer incidenten drukker gehad dan andere jaren Er waren vier autobranden en we hebben 19 jongeren naar Halt moeten doorsturen." Samenvattend geeft teamchef politie Haarlemmermeer Fred Roest, - die ruim 8 jaar hier de teamchef is en zelf al ruim 41 jaar bij de politie werkt,- aan dat zijn team ondanks de krapte in 2019 geweldige prestaties geleverd heeft: "Onze inwoners kunnen ook in 2020 op ons rekenen. We zullen af en toe genoodzaakt zijn om scherp te kiezen in wat we wel en niet doen, maar als het er echt op aan komst kan men op ons rekenen. Bij ons werken de collega's niet voor de politie, maar voor de burger bij de politie."

Frans Tol

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie