Kunnen onze oeverzwaluwen volgend jaar terugkomen?

Dieren Deel je nieuws

Het bericht van zaterdag 18 juli 2020 dat de oeverzwaluw-wand bij de Toolenburgse plas door vandalen is vernield is bij veel mensen als een mokerslag binnengekomen. De zwaluwen zelf zijn letterlijk door een moker geraakt: een aanzienlijk deel van de nesten, inclusief de daar broedende vogels en hun tweede legsel van dit seizoen, is verwoest. Fractie-assistent Eline Gumbert heeft namens GroenLinks Haarlemmermeer vragen gesteld aan het college. Eline Gumbert: ‘Onze fractie is, net als veel mensen, geschokt door dit zinloze geweld. Het is belangrijk dat de broedwand snel en goed hersteld wordt, in de hoop dat de oeverzwaluwen volgend jaar kunnen terugkeren naar hun vertrouwde plek.’

Vorig jaar was de oeverzwaluw-wand eigenlijk al aan groot onderhoud toe, maar in september 2019 is de wand met eenvoudige middelen opgeknapt. De verwachting was dat het zo nog een paar jaar zou duren voordat een grondige restauratie of vervanging noodzakelijk was. Helaas is er nu geen uitstel meer mogelijk. 

Oeverzwaluwen zijn zeldzame broedvogels, die alleen op daarvoor geschikte plaatsen hun nesten kunnen maken. Ze broeden al jaren in groten getale bij de Toolenburgse plas. De kolonie gaat veel mensen aan het hart. In het kader van NLdoet! hielp de fractie van GroenLinks  in 2016 mee met het opknappen van deze bijzondere plek voor de oeverzwaluwen, werk dat gewoonlijk door betrokken vrijwilligers wordt uitgevoerd.

Eline Gumbert: ‘Als het aan ons ligt, vinden de zwaluwen volgend jaar weer hun toevlucht in Haarlemmermeer. Eén oeverzwaluw maakt misschien geen zomer, maar deze hele kolonie zouden we niet willen missen.’

https://nos.nl/artikel/2341068-zwaluwwand-hoofddorp-vernield-dit-is-vogelmoord.html

https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/nldoet-groenlinks-actie-bij-de-toolenburgerplas

 

 

advertentie
advertentie