Afbeelding
Willem ten Veldhuys

Mud Masters komt met alternatieve route

10 mei 2023 om 15:00 Evenementen

HOOFDDORP De organisator van Mud Masters heeft aangegeven om voor de editie die op 9, 10 en 11 juni plaatsvindt een alternatieve route binnen de bestemde evenemententerreinen te creëren. Het evenement wordt gehouden in het Haarlemmermeerse Bos en De Groene Weelde.

De fractie van GroenLinks en de Vogelwerkgroep Kennemerland hebben eerder vragen gesteld aan het college waarom er telkens afgeweken wordt van het bestemmingsplan om het evenement te kunnen blijven organiseren. Het college liet toen weten in gesprek te gaan met de organisatie. “Wij zijn van mening dat elk jaar afwijken van het bestemmingsplan niet de juiste weg is om medewerking te blijven verlenen aan Mud Masters”, was toen het antwoord.

Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, maar daar is geen gespreksverslag van gemaakt. Wel laat het college weten diverse keren te hebben aangekaart om het evenement buiten het vogelbroedseizoen te organiseren. Dat is een van de wensen van GroenLinks en de Vogelwerkgroep Kennemerland. 

De organisatie van Mud Masters kiest ervoor, om meerdere redenen, om daar geen gehoor aan te geven. Zij laten weten bij elke editie een onafhankelijk ecologisch adviesbureau in te schakelen voor de zorgvuldige inpassing en uitvoering van het loopevenement op de paden en grasvelden in de recreatiegebieden Groene Weelde en Haarlemmermeerse Bos.

Over de afwijkingen op het door de raad vastgestelde bestemmingsplan is besproken dat er binnen het deel van het gebied ‘de Groene Weelde’ dat buiten het evenementengebied valt, geen planologische ruimte voor evenementen is en dat de natuuraspecten van dit gedeelte van het gebied zodanig leidend zijn dat geen ontheffing meer zal worden verleend. De organisator heeft aangegeven om voor 2023 een alternatieve route binnen de bestemde evenemententerreinen te creëren. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie