Afbeelding
René de Leeuw

Advies over groei Schiphol toch pas in januari verwacht

lokaal

SCHIPHOL (ANP) Naar verwachting komt er in januari een advies over de toekomst van Schiphol van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Eerder was het nog de bedoeling dat dit advies er al voor het einde van het jaar zou liggen, maar dat blijkt niet haalbaar.

De betrokken partijen benadrukken dat er voor die tijd wel duidelijkheid moet komen over de rol van Lelystad Airport, als het gaat om het overnemen van vliegverkeer. Dat is nodig om tot een advies te komen, staat in een verklaring van de ORS.

GESPREKKEN In de omgevingsraad zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties vertegenwoordigd. De afgelopen weken zijn veel gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van Schiphol en op veel punten is inmiddels overeenstemming bereikt. Wat nog rest is welke voorwaarden moeten worden gesteld aan eventuele groei van de luchthaven.

Onlangs maakte president-directeur Dick Benschop bekend dat Schiphol na 2020 wil doorgroeien op een gematigde manier. In het conceptrapport over de te verwachten milieueffecten stond dat de luchthaven kan groeien van de huidige 500.000 vliegbewegingen per jaar naar 540.000. Dat is mogelijk zonder dat wetten en afspraken over nadelen als geluidshinder en luchtvervuiling worden geschonden. Deze lezing werd niet door iedereen goed ontvangen. Omliggende gemeenten en belangenclubs uitten kritiek op de rapportage.

STEEDS INGEWIKKELDER Eerder deze week zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat het streven er nog altijd is om Lelystad Airport in 2020 te openen, maar dat het wel 'steeds ingewikkelder' wordt. De opening is al twee keer uitgesteld. Doordat de Europese Commissie niet akkoord ging met het plan van de minister, wordt het steeds lastiger om de nieuwe streefdatum te halen.

advertentie
advertentie