Afbeelding
Renée Heijmans

Sloterbrug, wandelen en Bezorgd Badhoevedorp

lokaal

BADHOEVEDORP "Naar verwachting zal Badhoevedorp in 2022 gebruik kunnen gaan maken van een nieuwe Sloterbrug", aldus vertelde Rien Hogenhout op de woensdagavond gehouden openbare dorpsraadbijeenkomst. Hij toonde een concept verkeerskundig ontwerp waaruit duidelijk werd dat de toekomstige brug meer ruimte moet gaan bieden voor alle gebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten. Ook zal de brug wat hoger worden om tegemoet te komen aan het vaarverkeer.

Ben Hovemann en Cor Loots gaven een inkijk in de manier waarop zij het wandelnetwerk Badhoevedorp met knelpunten in kaart hebben gebracht. Hannie Toussaint Raven sprak kort namens Bezorgd Badhoevedorp, een groep bewoners met onder meer 2 architecten, die probeert een beter Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp voor het dorp te bewerkstelligen. Op 26 februari zal deze groep de analyse van het DSO en de geformuleerde speerpunten aan het dorp presenteren.

In de krant van woensdag 30 januari is een uitgebreid verslag van de bijeenkomst te lezen.

Afbeelding
advertentie