De partijen zijn het niet eens geworden over hoe het verder moet met Schiphol. Er komt geen advies.
De partijen zijn het niet eens geworden over hoe het verder moet met Schiphol. Er komt geen advies. René de Leeuw

Alders ziet af van advies over Schiphol

lokaal

SCHIPHOL De pogingen om te komen tot een eensluidend advies over hoe verder met Schiphol hebben niet geleid tot een eensluidend advies. Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), die de opdracht had de minister te adviseren, heeft zijn opdracht teruggegeven.

De opvattingen tussen partijen binnen de ORS, zoals gemeenten, luchtvaartsector, omwonenden en milieubeweging, waren niet te verenigen. Eerder had Alders nog een advies willen indienen op persoonlijke titel, waarin hij beperkte groei voorstelde van maximaal 10.000 vluchten erbij tot en met 2023. Maar de diverse partijen binnen de raad wilden zo'n advies niet. "Daarmee was er voor mij geen legitimatie meer om advies uit te brengen," zei Alders. "Ik breng wel de minister in een verslag op de hoogte van wat zich de afgelopen periode heeft afgespeeld. De politiek is nu aan zet."

Volgens Alders is de situatie nu anders dan ten tijde van eerdere adviezen die door de ORS zijn uitgebracht. "Door de groei zijn rustperiodes voor bewoners tussen pieken van het luchtverkeer verdwenen. Veel mensen die voorheen begrip hadden voor Schiphol, zeggen nu: het is mooi geweest. Vliegtuigen mogen stiller worden, in de ononderbroken stroom vliegtuigen horen ze het verschil tussen 75 en 70 decibel niet. Daarmee zijn de marges om het met elkaar eens te worden smaller geworden. Inmiddels is het klimaat een nieuwe dimensie geworden in de discussie. Op zulke ontwikkelingen hebben partijen binnen de ORS allemaal een eigen reactie. Provincie en gemeenten willen allerlei maatregelen waarover steeds gesproken wordt eerst doorvoeren en pas daarna nieuwe stappen zetten. De luchtvaartsector wil geen stilstand. Alle partijen hebben eigen ideeën en die zijn niet te verenigen. Voorheen was de politiek in Den Haag blij met onze adviezen. Maar de vraag is nu of het niet zo moet zijn – omdat het om een nationale zaak gaat – dat de regering zelf een visie op tafel legt in plaats van dit over te laten aan regionale partijen."

Ondanks dat er geen advies is, toonde Schiphol-topman Dick Benschop zich 'redelijk positief'. "Er is dan geen akkoord, maar er is veel vooruitgang geboekt, We zijn dichter bij elkaar gekomen dan tevoren voor mogelijk is gehouden. Alleen de laatste stap is niet gezet. Ik denk toch dat Den Haag hiermee haar voordeel kan doen. Daar kunnen we op voortbouwen." Benschop hoopt gematigd te kunnen blijven groeien, waarbij het aandeel van de stillere vliegtuigen sneller toeneemt dan de groei. "Het aantal ernstig gehinderden zit 20 procent onder de norm, dat blijkt uit alle cijfers. Dat is niet het hele verhaal, maar dat vliegtuigen stiller worden helpt altijd."

Zaken die provincie en gemeente eerst geregeld willen zien voordat wat hen betreft weer sprake kan zijn van groei, betreffen het wettelijk vastleggen van de nieuwe geluidsnormen, het verminderen van nachtvluchten en strengere regels om het gebruik van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan te beperken. Alders bepleitte in zijn persoonlijk advies dat resultaten van de consultatie over de toekomst van Schiphol die eind vorig jaar is gehouden, te benutten voor aanvullende afspraken ter verbetering van de leefbaarheid: een meetnetwerk opzetten, een ombudsfunctie in het leven te roepen, hoger aanvliegen en opkoop- en isolatiemaatregelen.

advertentie