Afbeelding
Pixabay.com

VVD vraagt naar toewijzing sociale huurwoningen

lokaal

HAARLEMMERMEER De Haarlemmermeerse VVD wil van het college weten wat er waar is van verhalen dat vrijgekomen sociale huurwoningen vooral zouden worden toegewezen aan gezinnen van buiten Haarlemmermeer. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

De VVD heeft naar eigen zeggen diverse signalen gekregen uit diverse kernen in de gemeente - waaronder Abbenes, Lisserbroek, Vijfhuizen en Zwanenburg - die er op wijzen dat vrijgekomen sociale huurwoningen 'vrijwel volledig worden toegewezen aan gezinnen van buiten Haarlemmermeer, met name uit Amsterdam'. Dit terwijl er ook mensen uit de gemeente of de betreffende woonkern zelf op de wachtlijst staan.

[LEEFBAARHEID] 'Inwoners maken zich zorgen over de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen hun kleine kern', zo schrijft de partij. 'De indruk is er dat jongeren en kleine gezinnen uit de eigen kern geen kans of een veel kleinere kans hebben op een woning.'

Onder meer in Abbenes leeft de gedachte dat dit inderdaad het geval is. Inwoners van het dorp begonnen onlangs een online petitie over de kwestie. De makers vrezen een leegloop van lokale (sport)verenigingen, minder gezelligheid tijdens lokale feesten en een vermindering van het sociale dorpsaspect. De petitie is inmiddels door 248 personen ondertekend.

[MEER KANS] De VVD weet dat het Haarlemmermeerse college begin dit jaar nog aangaf Haarlemmermeerders meer kans op de woningmarkt te willen geen. Het voornemen hierbij was om optimaal van de mogelijkheid gebruik te maken om 25 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. 

De liberale fractie wil nu van het college weten of dit laatste inderdaad gebeurt, en zo nee, waarom niet. Daarnaast wordt de vraag gesteld of deze 25 procent wordt gemeten over de hele gemeente of per kern.

advertentie