Afbeelding
pr

Zo vader zo zoon bij muziekvereniging Eensgezindheid

lokaal

ZWANENBURG Op 30 juni tijdens het slotconcert van Muziekvereniging Eensgezindheid heeft dirigent Jacques van der Sterre zijn baton, de dirigeerstok, doorgegeven aan zijn zoon Rob. Jacques is, gedurende twee periodes, ruim 20 jaar dirigent geweest van de muziekvereniging.

Vele bewoners van de dorpen Halfweg en Zwanenburg zullen Jacques van der Sterre kennen van de afwisselende concerten die in het voorjaar of de winter van een seizoen werden gegeven, meestal in De Olm. In 2018 moest Jacques helaas een  periode de dirigeerstok uit handen geven. Rob van der Sterre, de zoon van Jacques, was bereid hem tijdens zijn afwezigheid te vervangen.

[HEEL SEIZOEN] Dat werd, tegen de verwachting in, een heel seizoen. De samenwerking was heel plezierig en bracht mooie activiteiten voort. In juni van dit jaar werd bijvoorbeeld, samen met orkest De Wester uit Amsterdam, de symfonie van Lord of the Rings uitgevoerd. In de loop van dit seizoen werd duidelijk dat Jacques van der Sterre niet meer voor het orkest zou staan. Zij zoon gaf te kennen dat hij een vaste voortzetting als dirigent bij Eensgezindheid wel zag zitten. Dat maakte het voor het bestuur gemakkelijk met hem een verbintenis aan te gaan.

Tijdens het buitenconcert op 30 juni op het terrein van de boerderij Zorgvrij te Spaarnwoude gaf Jacques van der Sterre letterlijk de baton door aan zijn zoon. Jacques dirigeerde het eerste muziekstuk, waarna zijn zoon het overnam en het concert verder afrondde. Eensgezindheid kijkt terug op een mooie periode met Jacques van der Sterre en verheugt zich op een mooie samenwerking et zijn zoon Rob.

advertentie