Afbeelding
Frans Tol

Leegstaande kassen maken indruk op minister Ollongren

lokaal

Leegstaande kassen maken indruk

[RIJSENHOUT] Wat een goed initiatief van de Dorpsraad, de lokale ChristenUnie/SGP-fractie en de Regiegroep Rijsenhout. Zij ontvingen maandagmiddag 8 juli met de wethouders Mariëtte Sedee (CDA / ruimtelijke ordening), Jurgen Nobel (VVD / haven- en luchthavenzaken) en gedeputeerde Cees Loggen (VVD) van Noord-Holland) minister Kajsa Ollongren in Rijsenhout, om haar al fietsend door het dorp uitleg te geven over de leegstaande kassen.

Loggen, Sedee en Nobel werken samen aan het verruimen van de mogelijkheden voor een leefbare toekomst van Rijsenhout: 'Maar de gewenste transformatie is complex door de ligging van verpauperde kassencomplexen: die liggen ingeklemd tussen de woongebieden en de lintbebouwing.'

In de uitnodiging werd aangegeven dat er in Rijsenhout inwoners en ondernemers zijn met duidelijke ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid van hun dorp. Zij willen woningen op de locaties van die verpauperde kassencomplexen. Nieuwe bewoners zijn immers noodzakelijk voor de leefbaarheid van een dorp met bijna 5.000 inwoners. Denk daarbij aan het behouden van het winkelcentrum met supermarkt, aan het behoud van openbaar vervoer en woningen voor doorstroming en het behoud van jeugd en ouderen. Voor de minister moest het bezoek duidelijkheid brengen: 'Wat zit er hier woningbouw in de weg?'

[FIETSTOCHT] De fietstocht ging vanaf het verzamelpunt bij de PKN Ontmoetingskerk allereerst naar de verpauperde kassen bij Stuurboord. Vervolgens ging het de Leimuiderdijk op. Daar werd – met een blik op het weidse water – stilgestaan bij de grote lokale mogelijkheden van (water)toerisme. Aan de Grote Poellaan kreeg de minister in de tuin van Piet Brandjes (Regiegroep) uitleg over de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout die 19 april 2018 door de gemeenteraad was vastgesteld. Deze visie kwam tot stand via een intensief participatieproces met Dorpsraad, Regiegroep, bewoners en belanghebbenden.

Meer weten? Het hele artikel is te lezen op witteweekbladnieuwvennep.nl

Frans Tol

advertentie