Afbeelding
Rob Joore

Nieuwe burgemeester Schuurmans toont ambitie: strijd tegen criminaliteit en woningtekort aangekondigd

lokaal

HOOFDDORP Marianne Schuurmans pakte woensdag tijdens haar installatie direct flink uit. De nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer zei de strijd aan te gaan tegen de criminaliteit en het woningtekort.

Schuurmans werd voor haar installatie als nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer in de raadszaal met trompetgeschal ontvangen. Vervolgens liet zij, met heer echtgenoot aan haar zijde, alle ceremonieel met een glimlach over zich heenkomen. Die installatie gebeurde woensdagavond 10 juli tijdens een buitengewone openbare vergadering van de gemeenteraad. Het was voormalig wethouder Arthur van Dijk, die nu commissaris van de koning van Noord-Holland is, die haar de gelofte afnam: 'Het proces van benoeming is toch in betrekkelijk korte termijn doorlopen. En gezien de hoge eisen is het duidelijk dat je niet zomaar burgemeester van Haarlemmermeer wordt.'

[BURGERMOEDER] Voor deze openbare vergadering hadden zich volgens voorzitter Ron Heimerikx 130 gasten aangemeld. Die luisterden allereerst naar griffier John van der Rhee die het benoemingsbesluit voorlas en tevens haar eervol ontslag per 5 juli als burgemeester van de gemeente Lingewaard aankondigde. Die gemeente onder Arnhem kent ongeveer 47.000 en ontstond na een fusie van Huissen (bijna 20.000 inwoners), Bemmel (12.500 inwoners) en Gendt. Verder behoren Angeren, Doornenburg, Haalderen, Ressen en Loo tot die gemeente. De benoeming van een nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer was noodzakelijk door de fusie van de gemeente Haarlemmermeer met de gemeente Haarlemmerleide en Spaarnwoude.

Arthur van Dijk accentueerde haar functie als verbinder van een gemeente met 31 kernen en meerdere aangrenzende gemeentes: 'Verbinder als burgermoeder die als hoeder van de democratie en beschermer van de grondwet moet zorgen voor veiligheid. Die ruimte geeft aan de raad van burgers en goed contact als grote waarde ziet.' Haarlemmermeer is volgens van Dijk een van de belangrijkste regio's in de grotere metropoolregio: 'Daarom zijn bestrijden van criminaliteit en zorgen voor woningbouw van bovenlokaal belang.'

[PIONIERS] VVD-fractievoorzitter was in het benoemingsproces voorzitter geweest van de vertrouwenscommissie: 'U gaat met de officiële aanspreektitel van weledelgestrenge vrouwe van de vlinder in het wapen van Lingewaard naar de Leeuw in ons wapen. U heeft als hobby het bezoeken van Nederlandse pioniers in vestigingen in het buitenland, maar hier vindt u Nederlandse pioniers die een dynamische polder geschapen hebben.' Wethouder en eerste loco-burgemeesterJurgen Nobel poneerde de vraag of Haarlemmermeer een stad is: 'Nee, dat is het met een verzameling van 31 kernen niet, maar zou het misschien wel moeten worden. Onze kracht zit in de gezamenlijkheid van al die kernen waar wij ook slopen om te bouwen. Maar wat is de ziel van Haarlemmermeer?' Haarlemmer heeft veel buren. Daarom benadrukten ook Haarlems burgemeester Jos Wienen ( namens enkele buurgemeentes) en Pieter Heiligers, burgemeester van Uithoorn (namens 7 burgemeesters van Amstellend en Meerlanden) de noodzaak van samenwerking: 'Vooral op het gebied van woningbouw, landschap, voorzieningen, veiligheid en criminaliteit.' De laatste spreker was polderdichter Mirjam Noach. Die las een gedicht voor met accenten op openheid en diversiteit, historie en innovatie.

[BOURGONDIËR] Schuurmans meldde dat haar voordracht nog maar 5 weken geleden gedaan was: 'Maar de het waren tot de bevestiging toch lange uren.' Zij ging in op dat het imago van Bourgondiër te zijn: 'Dat wil ik toch nuanceren. Wel ben ik de derde Brabander die hier burgemeester wordt.' Zij ging in op de het feit dat de kracht van het water, hier de kracht van de mens geworden is: 'Ik zal uw trotse burgemeester zijn, die dankzij de hulp van mijn voorganger Onno Hoes hier over drie weken al kan wonen. Neem mij mee naar mensen en plekken die u belangrijk vindt.' Zij ging nog in op de symboliek van haar 700 gram zware ambtsketting: 'Die is met 11 wapens van omliggende gemeentes prachtig. Haarlemmermeer heeft met Schiphol en omringende gemeentes een scharnierfunctie. Dat vraagt om duidelijk stellingnamen en duidelijk beleid. Maar ik zal streng zijn want sociaal beleid kan alleen als je asociaal gedrag afstraft. Weet wel, ik hanteer de burgemeestershamer graag en veel.' En ja, die ziel van Haarlemmermeer die 31 verschillende kernen heeft! Door Onno Hoes opgeworpen, en weer gememoreerd door Jurgen Nobel.

'Ik ben op mijn leeftijd met toestemming van mijn man naar Haarlemmermeer gekomen omdat ik deze gemeente een toonbeeld vind van de oerstrijd tegen het water en het hier prettig wonen is. Juist vanwege de saamhorigheid en het innovatieve.'

Frans Tol

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
advertentie