Afbeelding
Trudy Witteman

Duizend woningen er bij in Nieuw Noord Hoofddorp

lokaal

HOOFDDORP Wethouder Jurgen Nobel heeft woensdagavond de plannen gepresenteerd die de gemeente heeft om nieuw leven te blazen in het industrieterrein Hoofddorp-Noord dat straks Nieuw Noord gaat heten. Daar zouden zo'n 1.000 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Het idee daarvoor is mede ingegeven omdat daar op 40,7 hectare tussen de Hoofdweg, de N201 Weg om de Noord en J.C.Beetslaan / Graftermeerstraat nu al veel panden leeg staan: 'De transformatie van Hoofddorp Noord vereist een toekomstperspectief over de ruimtelijke organisatie en samenhang van het gebied.' De gemeente wil er vaart achter zetten maar de klus is niet eenvoudig. Er zijn namelijk 113 grondeigenaren en de gemeente heeft er zelf nauwelijks grond. Maar de plannen gaan verder met 10.000 woningen bij de Weg om de Noord: 'Daar komt ruimte voor omdat wij die willen verleggen.'

ONTWIKKELSTRATEGIE Duidelijke tekeningen zijn er voor fase 1 nog niet want de ontwikkelstrategie zal nog verder uitgewerkt moeten worden in diverse nota's en raadsvoorstellen die vanaf het 2de halfjaar van 2019 gaan volgen. Zoals het Programma van Eisen, het Stedenbouwkundig Ontwerp, de anterieure overeenkomsten, de aanvraag uitvoeringskrediet voor infrastructuur, MER-beoordeling en de financiële consequenties. Volgens Nobel zijn er best grondeigenaren die nieuwe ontwikkelingen willen en kan het gebied het toekomstig autoverkeer aan: 'Wel zullen er veiligheidsmaatregelen moeten komen om het vrachtverkeer van het woonverkeer te scheiden. Wij willen ontwikkelingen faciliteren die bijdragen aan een gemengd, gestapeld, stedelijk, robuust en dynamisch gebied. Een gebied met een diversiteit aan bewoners en ondernemers, waar nieuw wonen met nieuw werken gecombineerd wordt, met een goede openbare ruimte en waarin ondernemers en bewoners samen Nieuw Noord creëren.' Hoe snel nieuwbouw te realiseren is zal dus vooral gaan afhangen hoe groot de bereidheid is van de grondeigenaren.

OMLEGGING Door het verleggen van de N201, de Weg om de Noord, komt er in de fases 2 en 3 ruimte voor nog eens 10.000 woningen. Daarbij denkt de wethouder vooruit richting het jaar 2030. 'Wij moeten dan wel zorgen dat er in verband met geluidoverlast van vliegverkeer geluidadaptief gebouwd gaat worde. Woningen krijgen dan gevels die het geluid moeten absorberen en hoogbouw moet het geluid voor achtergelegen laagbouw opvangen.' Wel is dat ook deels het gebied waar nu heuvelribbels aangelegd zijn om het grondgeluid te absorberen. De huidige Weg om de Noord zou in de plannen als ontsluitingsweg van Nieuw Noord moeten dienen en Noordelijker zal dus een nieuwe N201 aangelegd moeten worden. Ten Oosten en ten Westen van de Hoofdvaart ziet Nobel mogelijkheden voor de bouw van 6.000 en 4.000 woningen. Er zal daarbij uitgegaan worden van nieuwbouw met 30% huurwoningen in de sociale sector, met 10% duurdere huurwoningen en 60% vrije sector. Maar de nieuwe coalitie gaat eigenlijk uit van een fifty-fifty verhouding. 'Wij zien dus voor Hoofddorp nog kansen voor nieuwbouw.'

Frans Tol

advertentie