Omwonenden van de luchthaven krijgen uitleg bij een geluidscontourenkaart van Schiphol.
Omwonenden van de luchthaven krijgen uitleg bij een geluidscontourenkaart van Schiphol. René de Leeuw

Uitleg over Schiphol overtuigt bewoners niet

lokaal

SCHIPHOL Minister Cora van Nieuwenhuizen krijgt er een zware dobber aan omwonenden van Schiphol ervan te overtuigen dat ze serieus van plan is de luchtvaartsector de duimschroeven aan te draaien om de overlast van vliegtuigen merkbaar te verminderen voordat ze verdere groei van het luchtverkeer toestaat. Dat bleek dinsdag 16 juli op een zomerse avond tijdens een inloopbijeenkomst in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, waar ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitleg gaven over haar plannen.

Voor de inloop meldden zich zo'n 280 mensen aan, uit Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en andere plaatsen rond Schiphol. Na de zomervakantie volgen meer van dergelijke bijeenkomsten. Greenpeace voerde bij de ingang actie met een groot bingobord onder het motto 'Schiphol bullshit bingo'.

[GROTE TWIJFELS] Binnen bleken omwonenden van de luchthaven grote twijfels te hebben over de maximaal 40.000 extra vluchten die de minister in kleine stapjes wil toestaan. De luchtvaart moet die stapjes 'verdienen' met effectieve maatregelen tegen de hinder. "In het verleden zijn afspraken voor vermindering van de herrie niet nagekomen," zegt een inwoner van Aalsmeer. "Gaat dat dan nu wel gebeuren?"

Minder hinder moet onder meer komen van beperking van het gebruik van de zogeheten 'secundaire banen', de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan, bijvoorbeeld door het aanscherpen van de regels voor het gebruik van vier banen tegelijk. "Van de Aalsmeerbaan is het gebruik de afgelopen jaren sterk toegenomen, want die heeft de groei van het luchtverkeer opgevangen," zegt een inwoner van Uithoorn. "Als Schiphol verder groeit, dan krijgen wij die vluchten er ook bij."

[VERKLEINEN] "Dat hoeft niet zo te zijn," aldus een ambtenaar van I&W. "Een mogelijkheid is het verkleinen van de afstanden tussen landende en startende vliegtuigen. Zo kan er meer verkeer worden verwerkt op de primaire banen: de Kaagbaan en de Polderbaan. Dan kunnen de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ontlast." Een medewerker van Luchtverkeersleiding Nederland zegt er wel duidelijk bij dat dit nog in onderzoek is. "Dit moet namelijk wel op een veilige manier kunnen."

Elders in de hal staat een bord met een overzicht van de maatregelen die de minister wil nemen, waaronder het substantieel terugdringen van de nachtvluchten. Het huidige aantal dat daarop genoemd wordt, is 32.000. Een onbekende bezoeker heeft dit getal doorgestreept en er 29.000 van gemaakt. Een echo van geharrewar dat hierover de afgelopen jaren heeft gespeeld. Menig bezoeker zegt te vrezen dat nachtvluchten verplaatst gaan worden naar de randen van de nacht en dus zeer hinderlijk blijven. Een ambtenaar verzekert dat de minister dit niet wil toestaan.

[AFSPRAKEN] De minister wil ook aan- en uitvliegroutes die minder overlast geven. Daarover zijn in het verleden diverse afspraken gemaakt aan de Alderstafel en soms is het wel, soms niet gelukt. Een inwoner van Lijnden klaagt dat vliegtuigen die opstijgen vanaf de Zwanenburgbaan niet over Zwanenburg gaan, maar na de start een bocht maken naar rechts, waardoor er in Lijnden veel overlast ontstaat.

Een ander meldt dat een routeverlegging Leimuiden ontziet, maar meer overlast geeft in Kudelstaart: "Als de vluchten niet over de ene woonplaats gaan, dan krijgen ze op een andere plek herrie." Zij krijgen te horen dat mogelijkheden voor verdere aanpassing inderdaad beperkt zijn. En de ligging van de banen zelf zal de komende jaren zeker niet veranderen. Wel wordt gewerkt aan een efficiëntere indeling van het luchtruim in z'n totaliteit, die in 2023 van kracht moet worden.

[INFORMATIEF] De bijeenkomst had een puur informatief karakter. Tot midden volgend jaar volgen er vier inspraakmomenten waarbij bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Eén van die inspraakrondes gaat over de Luchtvaartnota met de plannen voor de luchtvaart in Nederland voor de lange termijn.

René de Leeuw

advertentie