Afbeelding
Pixabay.com

Gemeenteraad Haarlemmermeer wil meer grip op plek datacenters

lokaal

HOOFDDORP De gemeenteraad vindt dat er regels moeten komen voor de komst van datacenters in de gemeente. Dat bleek tijdens een debat in de raad over de strategie voor toekomstige werklocaties.

In de regio is al afgesproken dat er overleg zal worden gevoerd waar in de regio nieuwe datacenters het beste kunnen worden gevestigd. Vooral in Amsterdam rijzen de datacenters als paddenstoelen uit de grond. Wethouder Marja Ruigrok zei vorige week in de gemeenteraad dat er begin volgend jaar een uitvoerige discussie wordt gehouden over de spreiding van datacenters.

Vooruitlopend op die discussie lieten meerdere fracties weten datacenters het liefst zoveel mogelijk buiten de deur te houden. CDA-raadslid Pauline Maat stelde dat de grond in Haarlemmermeer veel te kostbaar is voor 'platte dozen'. Datacenters kunnen wat haar betreft beter op goedkope grond elders in Nederland worden geplaatst.

Critici meenden echter dat iedereen tegenwoordig digitaal actief is en dat datacenters daarom steeds belangrijker worden. Je kunt ze wel willen buiten sluiten, maar dat is niet erg sociaal naar andere gemeenten toe, zo is de redenering.

D66-fractievoorzitter Joost Koomen vond dat datacenters ook veel positiefs kunnen opleveren doordat de warmte die ze afscheiden elders kan worden hergebruikt. Dat aspect wordt later bij een uitgebreider debat opnieuw aan de orde komen.

Een ander belangrijk thema voor de toekomst is de herbestemming van leegstaande bedrijfsgebouwen. Zo staat bijna 30 procent van de panden in Beukenhorst-Oost leeg en voor Schiphol-Rijk is dat zelfs 35 procent. Het plan is om de bestaande panden op te splitsen naar kleinere eenheden of ze te gebruiken voor hotels.

Alle partijen vonden dat er zuinig moet worden omgesprongen met de gronden die nog beschikbaar zijn. Je kunt een gebied immers maar een keer uitgeven en de grond wordt op gegeven moment schaars in de gemeente. "We hebben goud in handen", zo was de conclusie van CDA-raadslid Maat.

advertentie
advertentie