Afbeelding
Pixabay.com

HAP wil weten hoeveel spookjongeren de gemeente telt

lokaal

HAARLEMMERMEER Politieke partij HAP wil van het college weten wat de stand van zaken is wat betreft zogenaamde 'spookjongeren'. De partij heeft hierover vragen aan B & W gesteld. 

'Spookjongeren zijn jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente of op een andere plek verblijven dan waar zij staan ingeschreven, maar wel in de gemeente wonen', aldus de HAP. 'Zij volgen geen onderwijs, hebben geen (legaal) werk of uitkering en staan niet ingeschreven als werkzoekende op werk.nl. Deze jongeren zijn niet zichtbaar voor de overheid.'

[REDENEN] Volgens de partij zijn er verschillende redenen waarom jongeren zich laten uitschrijven uit het BRP. Zo zijn er jongeren die zich bewust uitschrijven om deurwaarders, leerplichtambtenaren of justitie te ontlopen. Maar er zijn ook jongeren die door hun ouders worden uitgeschreven, bijvoorbeeld vanwege de kostendelersnorm die geldt voor ouders in de bijstand.

'Zonder geldige inschrijving in het bevolkingsregister kunnen jongeren geen gebruik maken van sociale voorzieningen zoals een bijstandsuitkering, studiefinanciering of een verzekering. Er is in veel gevallen sprake van meervoudige problematiek, waarbij naast het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats ook schulden of het ontbreken van werk of scholing meespelen. Hierdoor nemen de problemen vaak nog verder toe.'

[GEËMIGREERD] Om inzicht te krijgen in het aantal spookjongeren in Haarlemmermeer wil de HAP graag van het college weten hoeveel jongeren in de leeftijd tussen 18 en 27 er momenteel in de gemeente zijn uitgeschreven uit het BRP van Haarlemmermeer zonder dat daar een nieuwe inschrijving aan is gekoppeld, en of het mogelijk is dat zij het label 'geëmigreerd' hebben gekregen zonder dat zij daadwerkelijk in het buitenland verblijven.

advertentie