Mantelzorg - samen lunchen
Mantelzorg - samen lunchen Eigen

Veel mantelzorgers vinden taak erg zwaar

lokaal

HOOFDDORP De gemeente telde vorig jaar ongeveer 15.000 mantelzorgers. Dat zijn mensen die veelal zonder betaling de zorg op zich nemen van een chronisch ziek familielid, vriend of vriendin of buur. Circa 13 procent van alle inwoners van Haarlemmermeer doet op een of andere manier aan mantelzorg.

Dat blijkt uit de zogeheten Transformeermonitor, het jaarlijkse overzicht van de gemeente naar de tevredenheid van alle zorgtaken in de gemeente. Het onderzoek wordt elk jaar uitgevoerd sinds veel taken zijn overgedragen van het Rijk en de provincie naar de gemeente.

[ZWAAR] Ongeveer een kwart van alle mantelzorgers zegt zijn of haar taak als zwaar te ervaren. Ongeveer 2.000 mensen geeft aan zich overbelast te voelen. De gemeente heeft voorgaande jaren al eens de taak op zich genomen om actie te ondernemen op overbelasting van mantelzorgers, maar dat heeft tot dusverre niet tot resultaat geleid.

Degenen die te maken krijgen met de sociale taken van de gemeente blijven onverminderd tevreden over de hulp die zij krijgen. Die waardering is nagenoeg gelijk als die in 2017. Het percentage in de jeugdzorg is zelfs iets gestegen.

De gemeenteraad bespreekt de Transformeermonitor op donderdag 5 september, in haar eerste vergadering na het zomerreces.

advertentie