Afbeelding
René de Leeuw

Nog geen actie nodig om vlieglawaai Schiphol

lokaal

SCHIPHOL De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoeft nog niet meteen maatregelen te nemen om Schiphol in 2018 aan het maximum aantal vliegbewegingen te houden. Een omwonende van de luchthaven had hier in een kort geding om gevraagd, omdat vorig jaar het toegestane gebruik van de Zwanenburgbaan op 76 dagen is overschreden. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat een spoedprocedure zich hiervoor niet leent en de uitkomst van een lopende bezwaarprocedure kan worden afgewacht.

De omwonende meent dat de ILT, die toeziet op naleving van de geluidslimieten voor vliegverkeer, onvoldoende optreedt tegen de overschrijdingen. Het vlieglawaai maakt inbreuk op zijn woongenot.

Volgens de ILT was op 64 van de 76 dagen sprake van noodzakelijk onderhoud aan de Kaagbaan. Voor de resterende twaalf dagen is volgens de rechter geen concrete oorzaak genoemd.

advertentie
advertentie