LHBTIQ+-bankje bij het gemeentehuis van Heemstede.
LHBTIQ+-bankje bij het gemeentehuis van Heemstede. Joop Touw/ BDU

Pink Panel onderzoek onder LHBTIQ-personen gestart

Maatschappelijk

HAARLEMMERMEER Bureau Discriminatiezaken Kennemerland roept op om mee te doen aan het Pink Panel onderzoek 2022. “Laat weten hoe veilig je je voelt als homoseksuele man, lesbienne, biseksueel, transman of transvrouw, intersekse of queerpersoon (LHBTIQ+)! Op straat, op je werk, bij het sporten. Laat je horen door de Pink Panel enquête in te vullen.” Het onderzoek loopt tot half juni.

LANGLOPEND ONDERZOEK Het Pink Panel onderzoek wordt sinds 2008 om de twee jaar uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Het doel van het Pink Panel is het in kaart brengen van de veiligheidsbeleving van LHBTIQ+-personen en ervaringen met discriminatie in Haarlemmermeer, Haarlem, IJmond en Zuid-Kennemerland. Er worden vragen gesteld over veiligheid en jezelf kunnen zijn in de eigen woonwijk, op het werk en bij de sportvereniging. De medewerkers vinden het belangrijk om ervaringen en ideeën van deze doelgroep te horen. Oók als mensen geen negatieve ervaringen hebben.

LAAT JE HOREN Het aantal respondenten van het Pink Panel stijgt gestaag. In 2017 hadden ze 145 bruikbare enquêtes, dit groeide naar 285 bruikbare enquêtes in 2019. Bijna een verdubbeling, maar toch nog relatief weinig. Dit jaar streven ze opnieuw naar een verdubbeling. Ze hebben dan wel hulp nodig om zoveel mogelijk mensen in Kennemerland te informeren over het Pink Panel onderzoek. Circa 6% van bevolking identificeert zich als niet-heteroseksueel. En ongeveer 4% identificeert zich niet met haar/zijn/hen geboortegeslacht (Movisie onderzoek). Dat komt al snel op circa 50.000 personen in Kennemerland. De meeste ingevulde enquêtes komen vooral uit Haarlem en Haarlemmermeer. De organisatie mist dus vooral geluid uit de IJmond (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest) en uit Zuid-Kennemerland (Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort).

HOE DEELNEMEN? De enquête kan direct ingevuld worden via https://pinkpanelenquete2022.questionpro.com. Of ga via de website van Bureau Discriminatiezaken www.bdkennemerland.nl naar de enquête. De antwoorden worden uitsluitend gebruikt voor onderzoek. Privacy is belangrijk. Bureau Discriminatiezaken gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens van de respondenten.

WAT GEBEURT ER MET DE RESULTATEN? De resultaten worden besproken met de partners van Bureau Discriminatiezaken, denk aan de politie, het COC en de gemeente. En daar komen specifieke acties uit naar voren om vooroordelen en discriminatie gericht aan te pakken.

UITKOMSTEN METING 2019 De organisatie zag een duidelijke verslechtering in het veiligheidsgevoel in de eigen woonwijk. LHBTIQ+-personen hadden vooral te maken met beledigende opmerkingen en schelden. In circa 6% van de gevallen was sprake van bedreiging, agressie of geweld. De meldingsbereidheid is laag. Uit het onderzoek kwamen 97 incidenten (vooral in woonwijk en inde openbare ruimte) naar boven, die niet zijn gemeld bij Bureau Discriminatiezaken, politie of een andere ondersteunende organisatie.

Voor meer informatie, kijk op www.bdkennemerland.nl of bel 023-5315842.

advertentie