De jeugd in Badhoevedorp is zoekende en heeft behoefte aan een jongerencentrum.
De jeugd in Badhoevedorp is zoekende en heeft behoefte aan een jongerencentrum. Aangeleverd

Badhoevedorp heeft een Jongerencentrum nodig

25 januari 2023 om 17:00 Maatschappelijk

BADHOEVEDORP Er wordt volop gebouwd in Badhoevedorp en waar nog niet gebouwd wordt, is al wel iets ingetekend. Op de tekentafel is het dorp al min of meer vol. Bij al die plannenmakerij is men echter een aantal voorzieningen vergeten. Zo is er bijvoorbeeld niet gedacht aan een plek voor jongeren. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is van mening dat er wel een jongerencentrum moet komen en gelukkig zijn daar veel medestanders voor.

“De ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum en de vernietiging van het bestemmingsplan voor Schuilhoeve bieden daarvoor allerlei kansen”, aldus Bart Baltus, hij is van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. “Afgelopen najaar was de dorpsraad aanwezig bij het gebiedsoverleg van de gemeente, waar maar één onderwerp op de agenda stond. Wat is er aan de hand met de jongerenoverlast in Badhoevedorp en wat zijn mogelijke oplossingen?”

Volgens een analyse van de gemeente is er al een aantal jaren sprake van structurele overlast veroorzaakt door jongeren. Baltus: “Voorbeelden daarvan zijn onder andere vuurwerkoverlast, verkeersonveilig gedrag op scooters, intimiderend gedrag op de Zeemanlaan en stenen gooien naar Connexxionbussen.”

Volgens de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp concludeert de gemeente dat de oorzaak van dit gedrag niet alleen een gebrek aan voorzieningen voor jongeren is, maar ook een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van sommige ouders. “Deze spreken hun kinderen niet of nauwelijks aan op hun gedrag. Zij bagatelliseren het gedrag van hun kinderen, noemen het kattenkwaad of eisen eerst bewijs. Tegelijkertijd heeft Badhoevedorp niet echt een gebouw of ruimte waar jongeren samen kunnen zijn. De Baddies ruimte in het wijkgebouw ’t Rietland, is niet meer dan een kamer in een wijkgebouw dat met name voor ouderen is bedoeld. Daarnaast missen jongeren buitenruimte waar ze hun gang kunnen gaan. Jongeren in Badhoevedorp hebben het gevoel: we mogen nergens heen en we mogen nergens zijn.”

Het lijkt alsof er niemand verantwoordelijk is voor visie en beleid omtrent jongerenontmoetingsplekken in Badhoevedorp. “In het speelruimtebeleid missen we visie en beleid met betrekking tot plekken voor jongeren”, citeert de dorpsraad uit de analyse van de gemeente. “Uit de analyse van de huidige plekken voor jongeren blijkt een tekort aan no problem plekken.” Zo’n plek ligt zo ver buiten de bebouwde omgeving zodat hier geen overlast voor omwonenden te verwachten is. Jongeren kunnen na 22.00 uur of bij problemen in een wijk, altijd naar zo’n plek verwezen worden.

“Er valt uiteraard altijd te twisten over wat overlast is”, zegt Baltus. “Wat sommige omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte ervaren als hinderlijk of overlastgevend, is voor een ander geen probleem. Het is subjectief. Voor jongeren zelf kan het echter beperkend en frustrerend zijn om iedere keer als overlastgever te worden gezien.”

Tijdens het overleg zijn diverse ideeën besproken. Er is behoefte aan simpele hangplekken, grotere speelplekken, een plek voor ’s avonds laat en een binnenruimte. Baltus: “Afgelopen jaar is het basketbalveld aan de Zeemanlaan al grotendeels verwijderd vanwege de woningen die daar in de toekomst komen. Momenteel werkt men daar aan een duikerbrug in de Kamerlingh Onneslaan. Bij de gebiedsontwikkeling was echter niet gedacht aan een alternatieve plek. De situatie wordt dus eerder slechter dan beter. Bewoners zijn daarom een petitie gestart en de gemeente vroeg de dorpsraad om advies. De werkgroep Groen & Wandelen van de dorpsraad ondersteunt dit initiatief en denkt mee over zo’n nieuwe plek.”

In Badhoevedorp ontbreekt een jongerencentrum waar de jeugd een deel van de vrije tijd kan doorbrengen. Goede voorbeelden in de gemeente waar jongeren wel hun ‘ei’ kwijt kunnen zijn De Basis in Zwanenburg en De Nooduitgang in Lisserbroek. Daar kunnen jongeren zich bezighouden met muziek, koken en andere activiteiten.

“Vorig jaar was er sprake van een tijdelijk jongerencentrum voor een paar jaar in zeecontainers, maar dat plan lijkt van de baan. Voor een woongebied met de omvang van Badhoevedorp is een jongerencentrum van 120 m² gebruikelijk, zodat tegelijkertijd verschillende groepen terecht kunnen en elkaar binnen niet in de weg zitten. Dat verklaart ook waarom de kamer van zo’n 16 m² in ’t Rietland niet voldoet.”

Voor een definitieve oplossing met een nieuw jongerencentrum lijkt de gemeente op ambtelijk niveau steeds op dezelfde analyse uit te komen. Zo’n jongerencentrum is hard nodig. “Op politiek en bestuurlijk niveau lijkt dit plan nu stil te staan, terwijl de jongeren hun plek nog steeds missen. De dorpsraad blijft deze behoefte tijdens contacten met de gemeente benoemen en zal hiervoor in het dorp blijven zoeken naar steun en verbinding”, besluit Baltus.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie