Bij graafwerkzaamheden aan de Zwanenburg is vervuilde PFAS grond vrijgekomen.
Bij graafwerkzaamheden aan de Zwanenburg is vervuilde PFAS grond vrijgekomen. Ton Dijkstra / BDU

Informatiebijeenkomst opslag PFAS-verontreinigde grond Schiphol

29 februari 2024 om 14:53 Natuur en milieu

SCHIPHOL De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) houdt op 11 maart een informatiebijeenkomst over de opslag van PFAS-verontreinigde grond aan de noord-westkant van het Schipholterrein en het reinigen van deze grond. Naast experts van de omgevingsdienst zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente Haarlemmermeer, GGD Kennemerland en Schiphol aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Op het Schipholterrein ligt op meerdere plekken grond die vervuild is met PFAS. Deze grond is vrijgekomen bij graafwerkzaamheden. De grond wordt verzameld op tijdelijke opslaglocaties, om daarna te worden gereinigd.

RICHTLIJNEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent de vergunningen voor deze tijdelijke opslaglocaties. Voor het opslaan van vervuilde grond, dus ook deze PFAS-grond, gelden in Nederland strenge, wettelijke richtlijnen om te voorkomen dat PFAS vrij komt naar de lucht of de grond intrekt. De omgevingsdienst controleert of deze richtlijnen worden nageleefd.

Op de informatiebijeenkomst worden omwonenden geïnformeerd over de richtlijnen in de vergunningen en hoe hier toezicht op wordt gehouden. Ook de vergunningsaanvraag van een reinigingsinstallatie voor de grond komt aan bod. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

AANMELDEN

De bijeenkomst is op 11 maart in het gemeentehuis van Haarlemmermeer, Taurusavenue 100 in Hoofddorp. De inloop is vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst start om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Vanwege de capaciteit van de ruimte is aanmelden voor de bijeenkomst noodzakelijk, dat kan tot en met 8 maart via deze link.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie