Afbeelding
Archief

Project rond biodiversiteit in bermen verlengd tot en met 2020

30 juli 2019 om 09:15 Natuur en milieu

HAARLEMMERMEER Het project Greenbase, waarin sinds 2017 akkerbouwers en diverse organisaties samen werken aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van Haarlemmermeer, is verlengd tot en met 2020. 

Bermen, akkerranden, sloten en erven bieden volop kansen voor nuttige natuur. Deze vier elementen vormen samen Greenbase, de basis voor een kleurrijke Haarlemmermeer. In dit project werken zes akkerbouwers en acht organisaties samen om de biodiversiteit in Haarlemmermeer te versterken. De komende jaren richt Greenbase zich op monitoring van bestuivers en natuurlijke vijanden in akkerranden en bermen.

PLAAGBESTRIJDING Denk daarbij aan zweefvliegen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en sluipwespen. Dat moet vaststellen wat akkerranden én bermen kunnen bijdragen aan het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding van met name bladluis in aardappels, bieten en granen. Zo kan een goed beheer van akkerranden en bermen, met meer kruiden, voor akkerbouwers voordelen opleveren. En bovendien levert dit kleurrijke accenten in het landschap op voor de bewoners in het gebied.

De afgelopen jaren is er naast de akkerranden, die via het Collectief Noord-Holland Zuid zijn aangelegd bij de akkerbouwers, ook extra erfbeplanting en nest- en schuilgelegenheid voor vogels, vleermuizen en wilde bijen via Greenbase op de erven aangelegd. 

RODE LIJST Daardoor zijn al meerdere aansprekende soorten waargenomen, waaronder zoals typische vogels van het erf zoals ringmus, huiszwaluw, boerenzwaluw en kerkuil. De eerste drie staan op de rode lijst van bedreigde soorten staan. Vlinders die in een akkerrand met veel klavers zijn aangetroffen waren het bruin blauwtje (die ook op de rode lijst staat), het icarusblauwtje en het hooibeestje. Dit zijn karakteristieke soorten van een kruidenrijke vegetatie, die zich hier ook kunnen voortplanten.

In een berm zijn soorten als duizendblad, wilde peen en zachte ooievaarsbek gevonden, die voedsel bieden aan wilde bijen, bestuivers en natuurlijke vijanden. Hier is ook de vlindersoort het hooibeestje waargenomen.

AANGESLOTEN Aan Greenbase doen naast zes akkerbouwers ook LTO Noord, Collectief Noord-Holland Zuid, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland met het programma Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer Crop Science via Bayer ForwardFarming mee. CLM begeleidt en ondersteunt het project. Sinds 2019 is ook het Hoogheemraadschap van Rijnland aangesloten.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie