Klein geaderd witje
Klein geaderd witje Eigen foto

Resultaat vlindertelling Hoge Dijk in Abcoude teleurstellend

Natuur en milieu

ABCOUDE Dit jaar zijn voor het eerst stelselmatig vlinders geteld op natuurgebied De Hoge Dijk. De telling is gehouden door Wim Temmink, die eind 2018 van Vollenhove, in de Kop van Overijssel, verhuisde naar Abcoude. In Vollenhove telde Temmink twintig jaar lang de vlinders op zijn eigen natuurgebied (Cadoelerveld). In overleg met De Vlinderstichting is dit jaar op De Hoge Dijk een 1 km lange route uitgezet, verdeeld in 20 secties van 50 meter. Natuurgebied De Hoge Dijk bevindt zich tussen Abcoude en Amsterdam-Zuidoost, tegenover het golfterrein.

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio.

Eénmaal per week wordt geteld in de periode van 1 april tot 1 oktober. In totaal worden 26 tellingen uitgevoerd bij voor vlinders goede vliegomstandigheden. Goed betekent vooral: temperatuur boven 17° C en niet meer dan windkracht 5. In totaal werden 176 vlinders geteld, verdeeld over acht soorten. De witjes, klein koolwitje en klein geaderd witje, waren verreweg het talrijkst. Namelijk goed voor 86% van de getelde dagvlinders.

SLECHT VLINDERJAAR "Omdat er geen vergelijk is met voorgaande jaren, is het moeilijk om een kwalificatie aan het afgelopen telseizoen te geven. Aannemelijk is echter dat het een slecht vlinderjaar is voor De Hoge Dijk. Het aantal waargenomen soorten is zeer beperkt en het aantal vlinders per soort heel laag. Uitgezonderd dan de witjes", meldt Temmink.

Wel zijn er buiten de vlinderroute om nog drie soorten gezien, maar die konden volgens de spelregels niet worden meegeteld. Bij de tellingen werden atalanta en bont zandoogje acht keer gezien, citroenvlinder en dagpauwoog drie keer en de distelvlinder en oranjetipje werden beiden één keer gespot. Buiten de vlinderroute werden ook de gehakkelde aurelia, groot koolwitje en kleine vos gezien. Klein koolwitje en klein geaderd witje werden respectievelijk 93 en 59 keer waargenomen.

LANDELIJK Volgens De Vlinderstichting hebben er in het voorjaar en de zomer van dit jaar veel minder vlinders gevlogen dan normaal. Dat was ook de verwachting na de grote droogte van 2018 waardoor veel waardplanten snel waren verdord en de rupsen niets te eten hadden. Komt bij dat er ook minder vlinders zijn door de uitstoot van stikstof. Veel stikstof leidt tot verhoogde sterfte bij rupsen. Er zijn overigens ook vlinders die stikstofminnend zijn, zoals het klein koolwitje.

"Gezien het hoge percentage witjes op De Hoge Dijk en wetend dat bijvoorbeeld het klein koolwitje een stikstofminnende vlinder is, mag wel geconcludeerd worden dat De Hoge Dijk gebukt gaat onder een hoge stikstofbelasting", meldt Temmink. "Niet zo verwonderlijk met Schiphol en (snel)wegen in de buurt", voegt hij er aan toe.

advertentie
advertentie