Veel bloeiende akkerranden liggen in het zuiden van Haarlemmermeer.
Veel bloeiende akkerranden liggen in het zuiden van Haarlemmermeer. pr

Nog eens 60 kilometer akkerranden Haarlemmermeer extra in bloei

3 april 2020 om 09:07 Natuur en milieu

HAARLEMMERMEER Op verschillende plekken in Haarlemmermeer zaaien boeren sinds een aantal jaar de randen van hun akkers in met een zaadmengsel van inheemse bloemen, kruiden en grassen. Een vrolijk gezicht voor de liefhebbers en voor veel insecten en kleine dieren van levensbelang. Zij vinden voedsel en een schuilplaats tussen de bloeiende bloemen. In totaal wordt nu jaarlijks al ongeveer 100 kilometer aan bloeiende akkerrand ingezaaid in Haarlemmermeer. De gemeente stelt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en Agrarisch Collectief Natuurbeleven, geld beschikbaar om 60 kilometer extra akkerrand te kunnen inzaaien.

Voor de 100 kilometer akkerrand die jaarlijks al in bloei staat, krijgen de agrariërs die meedoen geld van de Europese Unie en het hoogheemraadschap. Dat is nodig omdat het zaad duur is. "Niet zomaar alle zaden zijn geschikt voor de akkerranden. Om het goed te doen heb je een goede kwaliteit zaden nodig, van precies de planten waar onze inheemse insecten en dieren iets aan hebben", vertelt polderecoloog Henk Nijenhuis.

Agrarisch Collectief Natuurbeleven heeft het initiatief genomen om 60 kilometer aan akkerranden extra te willen inzaaien. Een groep agrariërs stelt de randen van hun akkers hiervoor beschikbaar. Maar om het aantal bloemrijke akkerranden uit te kunnen breiden is extra geld nodig, naast de Europese subsidie voor de eerste 100 kilometer. Haarlemmermeer, Rijnland en Natuurbeleven geven de gevraagde subsidie voor een periode van drie jaar. Wethouder Mariëtte Sedee van Grootschalig groen en Agrarische zaken, is blij met dit besluit: "We dragen daarmee bij aan een fraaier landschap waar veel mensen van kunnen genieten. Maar ook aan de noodzakelijke verbetering van biodiversiteit en aan een natuurlijke bestrijding van plagen."

Zo kan een bloeiend stuk akkerrand er uit zien.
Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie