Het Westelijk Havengebied komt dreigend dichterbij, maar Haarlemmermeer gaat de Houtrakpolder niet opgeven.
Het Westelijk Havengebied komt dreigend dichterbij, maar Haarlemmermeer gaat de Houtrakpolder niet opgeven. Joop Touw

Amsterdam knaagt aan stukje Haarlemmermeer

Natuur en milieu

HAARLEMMERMEER De Amsterdamse haven heeft haar oog laten vallen op de Houtrakpolder van Haarlemmermeer. De hoofdstad wil daar bedrijven vestigen. Dit meldde het Parool deze week. Achterliggende gedachte is dat de haven binnen de Ring-A10 mogelijk moet plaatsmaken voor de nieuwe wijk Haven-Stad. Het bedrijfsleven daar vreest in het gedrang te komen.
Het geknaag van de grote stad maakt weinig kans, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. “In ons collegeakkoord staat dat de veenweidegebieden dienen beschermd te blijven. De Houtrakpolder wordt in nauw overleg met andere partijen en het recreatieschap Spaarnwoude duurzaam ingericht. Uitbreiding van het Westelijk Havengebied van Amsterdam richting de Houtrakpolder past niet bij het open en groene karakter van de oorspronkelijk groene buffer. De polder zal derhalve worden beschermd. Dit is ook opgenomen in onze omgevingsvisie.’

De provincie op haar website: Naast de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaal is een nieuw natuurgebied ingericht. Deze Houtrakpolder bestaat uit ‘zoute’ natuur vanwege de inlaat van zout water via het Noordzeekanaal. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) opende het natuurgebied op 30 oktober. “Met het afronden van de Houtrakpolder hebben we er in de provincie Noord-Holland weer een mooi natuurgebied bij. En dat is extra belangrijk voor deze regio rondom het Noordzeekanaal en dichtbij Amsterdam. Ruimte is hier schaars. De provincie heeft samen met Staatsbosbeheer hier iets moois en bijzonders gemaakt: extra brakke oftewel zoute natuur. Hopelijk zien we daardoor op den duur bijvoorbeeld weer lepelaars die garnalen zoeken in het brakke water.”

advertentie
advertentie