Afbeelding
pr

Transformatorstation Rozenburg tegen dreigend stroomtekort Haarlemmermeer

27 november 2020 om 19:04 Natuur en milieu

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer gaat onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park in Rozenburg. Er is een behoorlijk urgentie, want er dreigt een stroomtekort in het gebied. Omwonenden, dorpsraad en andere betrokkenen zijn persoonlijk of per brief ingelicht. Naar verwachting kan in 2025 een mogelijk nieuw transformatorstation in gebruik worden genomen.

Twee jaar geleden waren nog grote bezwaren tegen een transformatorstation even verderop bij Rijsenhout. Dat werd uiteindelijk tegengehouden. Deze keer verwacht wethouder Mariëtte Sedee minder tegenwerking omdat het station in een gebouw wordt geplaatst, ver weg van bewoning staat, en omdat de stroombehoefte in de omgeving groter is dan het huidige aanbod. “Iedereen ziet het belang van voldoende elektriciteit. Bovendien hebben we zorgvuldig gecommuniceerd met de omgeving en veel constructieve gesprekken gevoerd.”

In de afgelopen periode is gebleken dat het stroomtekort in het gebied tussen Hoofddorp en Rijsenhout enorm is

Er is grote behoefte aan extra stroom in een groot deel van de Haarlemmermeer, voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreiding en vanwege de energietransitie. De vraag naar stroom is de laatste tijd alleen maar groter geworden en de maximale capaciteit is bereikt.

Liander kan sinds oktober 2020 in Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout nieuwe bedrijven niet meer aansluiten. Er is geen capaciteit meer voor op het elektriciteitsnet. Er moeten daarom zo snel mogelijk extra transformatorstations komen. Eerst ging het om één nieuw transformatorstation. Liander heeft inmiddels aangegeven dat aan de oostkant van Hoofddorp twee transformatorstations nodig zijn.

Sedee: “In de afgelopen periode is gebleken dat het stroomtekort in het gebied tussen Hoofddorp en Rijsenhout enorm is en er snel een transformatorstation bij moet komen. We zijn ons er zeer van bewust dat we de keuze voor een locatie zorgvuldig met alle belanghebbenden moeten afwegen en dat het transformatorstation op een goede manier moet worden ingepast in de omgeving. Daarom hebben wij ook de eis gesteld dat een nieuw transformatorstation zoveel mogelijk in een gebouw komt. Maar we kunnen er met elkaar niet omheen dat er iets moet gebeuren aan de stroomvoorziening in Haarlemmermeer.”

TenneT en Liander zijn met de gemeente al lange tijd op zoek naar een locatie voor een nieuw transformatorstation. In 2018 was er sprake van mogelijke locaties voor een transformatorstation dichtbij Rijsenhout. De gemeenteraad heeft deze locaties toen tegengehouden. De locatie aan de Incheonweg heeft nu de voorkeur als locatie voor het station dat eerst bij Rijsenhout gedacht was. De locatie voor een ander transformatorstation wordt gezocht in de buurt van of op Schiphol Trade Park.

De mogelijke locatie voor een transformatorstation ligt aan de zuidkant van de Incheonweg, ongeveer in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk. Deze locatie ligt dichtbij de bedrijven die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Dat is gunstig omdat de kabels dan korter zijn, zodat er minder schaarse ruimte in de grond nodig is. En met korte kabels is er minder energieverlies.

Anders dan bij de plannen voor het eerdere transformatorstation, dichtbij Rijsenhout, is het plan om alle hoogspanningsvelden van een nieuw transformatorstation op deze plek in een gebouw op te nemen in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Het gebouw sluit dan in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van de installatie, zoals de transformatoren, komen wel deels in de open lucht te staan.

De locatie aan de Incheonweg heeft nu de voorkeur voor het eerste nieuwe transformatorstation. De grond waar het om gaat is eigendom van de provincie Noord-Holland. TenneT, Liander en de provincie Noord-Holland verwachten het eens te kunnen worden over de verkoop van de grond aan TenneT en Liander. De locatie wordt nu verder onderzocht op de haalbaarheid. Dat onderzoek gaat over de milieuaspecten, de landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetische velden en techniek. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook dat de omgeving wordt gehoord en dat belangen van bewoners en bedrijven worden meegewogen in de inpassing. Daarnaast is onderzoek nodig over hoe deze locatie past bij de luchtvaart.

Het stroomtekort voor nieuwe woonwijken en bedrijven in de omgeving Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout is voorlopig nog niet opgelost. De netwerkbedrijven proberen met noodoplossingen de levering van elektriciteit gaande te houden, bijvoorbeeld door de uitbreiding van omliggende elektriciteitsstations, zoals in Vijfhuizen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie