De plek waar straks het Marktgebouw moet verrijzen.
De plek waar straks het Marktgebouw moet verrijzen. Ton Dijkstra / BDU

Maat van het Marktgebouw wordt niet aangepast

27 maart 2023 om 15:51 Nieuwbouw

NIEUW-VENNEP Wethouder Marjolein Steffens-van de Water heeft begin deze maand een gesprek gehad met de heer Bakker en de heer Van Nieuwkoop (NEDOM). Duidelijk is geworden dat er geen gesprekken meer met Bakker worden gevoerd over de ontwikkeling van het Marktgebouw. De maat van het Marktgebouw wordt dan ook niet meer aangepast. Verder is naar voren gekomen dat er geen getekende overeenkomst is tussen de gemeente en Paul Bakker.

Tussen de grondeigenaren en de gemeente was een conflict ontstaan over de ontwikkeling van het Marktgebouw. Het college had namelijk aangegeven verschillende malen contact met Bakker te hebben gezocht, maar telkens nul op het rekest te hebben gekregen. Daarom is er vervolgens besloten om de nieuwbouw om de grond van Bakker heen te plaatsen, waardoor er geen 60 maar slechts 45 appartementen zouden kunnen worden gerealiseerd.

“Op maandag 6 maart 2023 heb ik met de heer Bakker en de heer Van Nieuwkoop (NEDOM) een constructief overleg gehad over de ontwikkelingen rondom het perceel van de heer Bakker in De Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep”, schrijft Steffens-van de Water in een reactie aan de raad. “Het was goed om met elkaar om de tafel te zitten en onze beider standpunten en visie op het proces van de afgelopen jaren met elkaar te delen.”

De fractie van Forza wil in vragen aan het college boven water krijgen of er sprake zou zijn van een overeenkomst tussen de gemeente en de beide ontwikkelaars. “Als zij stukken overleggen waaruit blijkt dat er met het projectteam in 2018 reeds overeenstemming is bereikt met beide heren, gaan die afspraken dan alsnog door en hoe gaat u de raad informeren over de uitkomsten van genoemd gesprek?”, wil de fractie weten.

Wethouder Steffens-van de Water laat weten dat in het gesprek van 6 maart is geconcludeerd dat er geen getekende overeenkomst is ten aanzien van een mogelijke verkoop van grond. “Ik heb gemeld dat we onverkort doorgaan met de lopende aanbesteding voor de ontwikkeling van het Marktgebouw. Afgesproken is dat er daarnaast ambtelijk overleg volgt waarin de heer Bakker zijn ideeën voor een separate ontwikkeling op zijn perceel kan toelichten, waarna de plannen door de gemeente kunnen worden getoetst aan de vastgestelde kaders.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie