Kasper Westerveld van BSH Huishoudapparaten, gevestigd in Hoofddorp. In zijn hand een prototype van een van de teams: de 'Circular Shoe Vacuum Cleaner.'
Kasper Westerveld van BSH Huishoudapparaten, gevestigd in Hoofddorp. In zijn hand een prototype van een van de teams: de 'Circular Shoe Vacuum Cleaner.' pr

Leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum: ‘Hele keten moet meewerken aan circulaire economie’

27 oktober 2020 om 09:47 Onderwijs

HOOFDDORP Het zijn rare tijden. Maar de leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum willen meer leren over de circulaire economie. De kringlopen sluiten is een belangrijke strategie om de klimaatverandering tegen te gaan. Met “Expedition Circular” krijgen de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen, ondanks corona, toch deze kans.

Voorafgaan aan de projectweek vullen de leerlingen een vragenlijst in. Op de vraag hoe belangrijk het thema klimaatverandering is, antwoordt de groep met een 8 op een schaal van 1-10. Of ze hier iets in kunnen betekenen schuift na afloop van de week van een 5 naar een dikke 7. Leren over circulariteit helpt hen hierbij.

Bij binnenkomst direct de handen ontsmetten. Een masker aan wanneer je door de gangen loopt. 1,5 meter afstand bewaren en je aan de looproutes houden. Het is duidelijk anders. Maar Expedition Circular ging toch door. Niet in de oorspronkelijk geplande week begin maart, maar van dinsdag 20 tot vrijdag 23 oktober. De ruim 250 leerlingen die inmiddels aan hun tweede jaar zijn gestart mochten de week inhalen en gingen op ontdekkingsreis door de circulaire economie. In maart werd het project afgelast net voordat officieel het besluit viel de scholen te sluiten vanwege corona. Bedrijven die de leerlingen zouden ontvangen voor een bezoek aan Park 20|20 en de organisatoren van de week zagen de bui al hangen. Doorzetten was toen niet verstandig.

Op het Haarlemmermeer Lyceum wordt tweetalig onderwijs gegeven. Al in het tweede jaar gaan leerlingen naar het buitenland om internationale ervaring op te doen. Deze studiereizen zijn allemaal geannuleerd. Toen eenmaal de scholen weer open gingen is daarom beoordeeld op welke wijze Expedition Circular toch door kon gaan.

Geen bedrijfsbezoeken, dat was echt uitgesloten. Maar wel een Engelstalig programma waarbij mavo, havo, vwo leerlingen in gemengde teams met elkaar aan de slag gingen om op de thema’s urban farming, future living en smart fashion na te denken over hun circulaire oplossing. Ook gaven circulaire ondernemers en young professionals hun kennis en ervaring door gedurende masterclasses. Op vrijdag werden alle ideeën gepitcht en per thema kozen de studenten zelf het winnende team.

De oplossingen zijn ‘smart’, want je gaat verstandig om met materialen en grondstoffen, ‘green’, want je gebruikt groene energie, ‘clean’, want je zorgt dat er geen vervuiling of afval ontstaat en ‘social’, omdat iedereen mee moet kunnen doen en je het vooral samen doet. Samenwerking is cruciaal in een circulaire economie! Alleen wanneer de hele keten van ontwerper, producent, consument en inzamelaar en verwerker van ‘afval’ meedoen, kunnen we toewerken naar een circulaire economie.

‘De Nederlandse overheid wil in 2050 volledig circulair zijn. Dit kan niet zonder het meenemen van de generatie die nu nog op school zit. Voor ons is dit een enorm belangrijk gegeven”, zegt Rieta Aliredjo, oprichter van de Stichting Stars Are Circular die het programma bedenkt en het al voor de derde keer organiseert met het Haarlemmermeer Lyceum. “De 14-jarigen van nu zijn in 2050 44 jaar oud. Met hun studie achter de rug, hopelijk al flink wat werkervaring op zak en misschien al wel met een eigen gezin. Hoeveel besluiten zullen ze in de komende jaren maken? Wat wij hopen te bereiken is dat zij door het volgen van onze programma’s in het achterhoofd houden dat hun keuzes een impact hebben om onze economie, samenleving en aarde. De klimaatproblematiek is nog steeds heel actueel en mag, ook in tijden van Corona, niet op de achtergrond verdwijnen.”

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie