De onthulling van de visual en het nieuwe logo van CBS de Brandaris.
De onthulling van de visual en het nieuwe logo van CBS de Brandaris. RJOORE

Basisschool De Brandaris is klaar voor een nieuwe fase

28 november 2023 om 07:26 Onderwijs

HOOFDDORP Het team, de leerlingen en de ouders van CBS de Brandaris hadden woensdag 15 november een klein feestje. “We presenteerden onze nieuwe website en visual en ook ons nieuwe logo werd onthuld. Alle goede dingen bestaan in drieën”, aldus Lisette Braaksma, directeur van CBS de Brandaris.

SPECIAAL MOMENT

De directeur van de school in Floriande is blij met dit speciale moment. CBS de Brandaris, die valt onder MeerPrimair, ging van start bij de oplevering van de eerste huizen in Floriande en biedt christelijk onderwijs. “We bestaan inmiddels ruim 20 jaar. Dan is het wel eens tijd om zaken op te pakken en opnieuw te benoemen.” Dat oppakken kan letterlijk worden opgevat, want op het moment van dit gesprek wordt er intern verbouwd. “Wij krijgen een nieuwe keuken en een nieuwe teamkamer. Dat mag best weleens na zo’n lange tijd. We zijn er blij mee.”

LICHT EN WARMTE

“In ons nieuwe logo”, vervolgt ze, “zie je nog steeds de vuurtoren Brandaris, maar gerestyled. Twee lichtbundels symboliseren het licht en de warmte die horen bij onze christelijke waarden en wijzen naar een punt aan de horizon. Als de kinderen na 8 jaar, het eerste horizonpunt in hun schoolleven, doorstromen willen we dat ze de overstap naar het vervolgonderwijs met voldoende sociale vaardigheden kunnen maken.” 

VISUAL

Ze wijst op de net onthulde visual die in de school komt te hangen. Het is een compacte tekening waarop Visie en Missie van de Brandaris worden weergegeven. “Dat is  de leidraad voor ons handelen en dus ook het schoolplan. Alles in duidelijke taal, zodat niemand met vragen blijft zitten. Dat vind ik heel belangrijk.”

Op de visual staan de kernwoorden uit het plan. Lekker in je vel en optimaal presteren springen eruit, gevolgd door goede organisatie, zingeving, eigenaarschap en vertrouwen en verbinding. “Ik wil de belangrijkste twee even toelichten. Lekker in je vel: de kinderen moeten zich op onze school veilig voelen en gewaardeerd. Ze moeten het gevoel hebben dat ze ertoe doen, dan komt optimaal presteren vanzelf. Voelt een kind zich prettig, dan ontstaat bij hem of haar de ruimte alle energie te gebruiken om te leren en het ontwikkelen van hun talenten. Natuurlijk is kennis opdoen belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. We zetten ons ervoor in met het accent op ‘samen’. Onder de noemer vertrouwen en verbinding zorgen we voor een goede onderlinge communicatie, zowel met het personeel als met de ouders.”  

MOTTO

Lisette Braaksma is altijd actief geweest in de wereld van het onderwijs. “Eerst bij het MBO, maar sinds 2018 als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Sinds 2021 ben ik directeur van de Brandaris. Mijn motto: het is van belang om uit te dragen waarvoor je staat. Ik denk dat we in het bovenstaande goed aangeven waar de Brandaris voor wil staan. Ik zeg: ‘We gaan het doen’.”

Door Anja Maas

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie