Langs de A4 is nog acceptabel, maar elders is in Haarlemmermeer een aanzienlijke weerstand tegen windmolens.
Langs de A4 is nog acceptabel, maar elders is in Haarlemmermeer een aanzienlijke weerstand tegen windmolens. Joop Touw

Windmolens uit de gratie in Haarlemmermeer

18 maart 2021 om 14:26 Overig

HAARLEMMERMEER Windmolens, oké, maar niet in mijn achtertuin. Verder vinden inwoners het belangrijk dat de gemeente de opwek van nieuwe energie stimuleert. Dat zijn twee van de uitkomsten van een enquête die begin dit jaar door 3.805 inwoners van Haarlemmermeer is ingevuld. De peiling ging over de grootschalige opwek van zonne-energie en/of windenergie in Haarlemmermeer. Donderdag werd de uitslag aan de deelnemers bekend gemaakt.

“Opwekken van nieuwe energie moeten we samen doen” Dit was de boodschap van wethouder Jurgen Nobel, toen in 2020 werd gezocht naar mogelijkheden in Haarlemmermeer. Draagvlak is voor dit college erg belangrijk. Hoe en waar nieuwe energie wordt opgewekt, is besproken met veel partijen. Dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers van windmolens een zonneakkers zijn actief opgezocht om hun mening te horen. Maar ook is er een enquête gemaakt die door 3.805 inwoners van Haarlemmermeer is ingevuld. “Het is duidelijk: Draagvlak is voor ons heel belangrijk”, zegt Jurgen Nobel. “De uitkomst van de peiling maakt dat het college nu geen uitbreiding van windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer wil. Het laatste woord hierover is aan de gemeenteraad.”

Twee zaken sprongen er wel uit. De helft van de mensen die de vragenlijsten invulde, gaf aan dat ze geen uitbreiding op de bestaande windmolens willen. In de directe omgeving van de huidige windmolens wil zelfs 67 tot 89 procent van de inwoners liever geen uitbreiding. Aan de andere kant gaf een meerderheid aan geen bezwaar te hebben tegen een uitbreiding van vier extra windmolens in een lijn langs de A4. Er is dus geen duidelijk ja of nee voor uitbreiding van windmolens. 

Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om het zoekgebied voor windenergie in het zuiden van Haarlemmermeer daarom nu niet vast te stellen. Eerst moeten er meer vervolgonderzoeken komen. De exacte locatie, het type windmolen en de hoogte lijken te bepalen of er draagvlak gaat zijn voor een eventuele uitbreiding. 

Het zoekgebied voor zonne-energie was al eerder door de gemeenteraad vastgesteld. Via de peiling zijn veel ideeën van inwoners verzameld om de randvoorwaarden te bepalen. De inwoners willen een groene uitstraling, recreatie en biodiversiteit. Op basis van deze input komt er een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Daar neemt de gemeenteraad binnenkort een besluit over. Dit plan geeft de voorwaarden aan waar een vergunningaanvraag voor een zonneakker aan moet voldoen. 

Uit de peiling blijkt dat 75 procent van de inwoners het belangrijk vindt dat de gemeente de opwek van nieuwe energie stimuleert. Hierbij hebben zonnepanelen op daken de voorkeur. De gemeente kijkt ook eerst naar het leggen van zonnepanelen op daken van huizen, scholen en bedrijfsgebouwen. Alle daken volleggen levert echter niet genoeg energie op en daarom zullen ook andere vormen van energie opwek gevonden moeten worden. 

De gemeenteraad neemt in juni een besluit over het al dan niet vaststellen van het zoekgebied wind, in het zuiden van de polder.

Meer informatie is te vinden op www.haarlemmermeer.nl/nieuweenergie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie