Donkere wolken rukken op richting Haarlemmermeer.
Donkere wolken rukken op richting Haarlemmermeer. KEES VAN DER VEER

Pakket van maatregelen door dreigend historisch tekort Haarlemmermeer

4 juni 2021 om 13:08 Overig

HAARLEMMERMEER De meeste inwoners van Haarlemmermeer gaan de gevolgen ondervinden van een dreigend historisch tekort op de begroting. Als er niets wordt gedaan, staat de gemeente in 2025 voor 15 miljoen euro in het rood. Het college van B&W presenteert daarom volgende week aan de gemeenteraad een breed pakket ombuigingsmaatregelen, met aan de ene kant bezuinigingen en aan de andere kant middelen om inkomsten te verhogen.

B&W sprak vrijdagmiddag over pijnlijke maatregelen die inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties diep raken. Alleen minima worden ontzien en de lastenverzwaring voor ondernemers en burgers blijft zoveel mogelijk beperkt. Verder raken de maatregelen vrijwel alle facetten van het maatschappelijk leven in Haarlemmermeer. Een greep uit de voorstellen: minder subsidie voor sport en cultuur, verlagen van wijkbudgetten. minder Handhaving, minder groenonderhoud, versoberen van steun aan sportclubs en minder geld voor maatschappelijke activiteiten en organisaties. Aan de andere kant gaan parkeertarieven, sommige leges, en pacht van vastgoed omhoog.

Niet eerder in de geschiedenis van Haarlemmermeer was de financiële situatie zo nijpend. De wethouders hebben gezien de noodzaak allemaal hun steentje in de bezuinigingsoperatie aan gedragen. Dat ging in goede harmonie, zo lieten ze weten. Het college geeft aan dat als er in de toekomst weer meer financiële ruimte in de begroting komt, dit zal gaan naar de onderdelen die nu het hardst worden geraakt.

Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door de tekorten in de jeugdzorg en de WMO. Haarlemmermeer wijkt hierin niet af van andere gemeenten. De decentralisatie van deze taken is zonder voldoende middelen voor gemeenten tot stand gekomen. Hier heeft ook onze gemeente financieel last van. Het tekort wordt ook veroorzaakt doordat de kosten voor het onderhoud van onze openbare ruimte zijn gestegen, omdat een aantal vervangsinvesteringen die gedaan zijn, bijvoorbeeld in de Vinex periode, niet waren begroot. De kosten voor het bouwen van woningen én het tegenvallende toekomstperspectief op het gebied van hotelopbrengsten, door corona, hebben hieraan bijgedragen. Tenslotte is gebleken dat er per inwoner structureel minder geld komt vanuit het Rijk.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie