De Sloterbrug, dé verbinding tussen Badhoevedorp en Amsterdam.
De Sloterbrug, dé verbinding tussen Badhoevedorp en Amsterdam. Archief

Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling in de woonomgeving van Badhoevedorp (deel 2)

21 oktober 2021 om 15:36 Overig Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

BADHOEVEDORP In en rondom Badhoevedorp wordt de komende jaren heel veel ontwikkeld aan woningen en bedrijventerreinen. Het autoverkeer neemt daardoor toe. Maar alle plannen worden apart behandeld en dan valt niet op hoeveel er gaat gebeuren. Ook Amsterdamse plannen hebben gevolgen voor Badhoevedorp. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) maakt een optelsom van alle plannen en hun risico voor de leefbaarheid in het dorp. Want moet dat extra verkeer allemaal door Badhoevedorp heen of kan het ook om het dorp heen?

De komende weken is in samenwerking van de VDB en deze krant een serie artikelen over Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling in de woonomgeving van Badhoevedorp te lezen. Deze week aflevering 2 over een betere doorstroming of tweedeling?

Nieuwe Sloterbrug: betere doorstroming of tweedeling?

Misschien beslist de gemeenteraad al binnenkort over een Nota van Uitgangspunten voor een nieuwe Sloterbrug. Wij denken als Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp dat dit de belangrijkste beslissing voor het dorp wordt in de komende twintig, dertig jaar. Daarom vinden we het belangrijk dat het dorp zo veel mogelijk duidelijkheid heeft over alle gemeentelijke plannen. De gevolgen en risico’s van extra verkeersdruk op de brug zijn namelijk enorm. 

Geschiedenis
De eerste brug is aangelegd in 1879 en was tot 1938 de enige vaste verbinding tussen Amsterdam en Schiphol. De brug heeft officieel geen naam maar staat bekend als de Sloterbrug.

De brug had tot 2003 twee rijstroken voor autoverkeer. In dat jaar ging de Lijnderbrug open met de bedoeling om een groot deel van het verkeer met Amsterdam te verzorgen. Om sluipverkeer via de Sloterbrug tegen te gaan werd op dat moment ook de indeling gewijzigd van twee naar één rijstrook voor het autoverkeer, net als bij de brug van voor 1962. 

De gemeente Haarlemmermeer begon in 2013 na te denken over een nieuwe brug vanwege de onveiligheid voor fietsers en voetgangers. In 2018 startte een project voor een nieuwe brug samen met de gemeente  Amsterdam. Er kwam een begeleidingsgroep met bewoners en ondernemers, maar de uitgangspunten bleken eigenlijk allemaal al vast te staan. 

Nota van Uitgangspunten
Het werd een tijdje stil en toen verscheen in de lente van 2019 een Nota van Uitgangspunten. De belangrijkste uitgangspunten zijn een hogere en bredere brug. De brug wordt hoger voor de scheepvaart, zodat de brug minder vaak open hoeft voor kleine boten. Dat is fijn voor iedereen. De nieuwe brug wordt breder zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Dit maakt de brug veiliger.
In de Nota krijgt de bredere brug ook weer twee rijstroken voor autoverkeer. Dit zal de doorstroming op de brug verbeteren. De gemeente  wekt de suggestie dat automobilisten daardoor niet meer zo lang voor het stoplicht hoeven te wachten. Dat lijkt leuk maar hierin zit het grootste risico voor Badhoevedorp.

Verkeersdruk
Over de Sloterbrug zal veel meer verkeer gaan rijden dan nu. Er zijn meerdere ontwikkelingen die samen veel verkeersdrukte zullen geven via de Sloterbrug. Er zijn aan beide kanten van de ringvaart veel plannen voor verdichting met meer woningen en arbeidsplaatsen. Er komt gebiedsontwikkeling van bedrijventerreinen in Amsterdam en rondom Schiphol. De Sloterbrug ligt centraal in dit hele gebied van verdichting. Ook het project Sloterweg Autoluw zal extra verkeersdruk geven op de Sloterbrug. Een bredere Sloterbrug met twee rijbanen gericht op doorstroming zal daarnaast aanzienlijk meer verkeer trekken.

De verkeersmodellen die met voorspellingen hierbij moeten helpen, hebben twee tekortkomingen. De modellen van beide gemeentes houden maar ten dele rekening met alle gebiedsontwikkeling. Sommige plannen zijn opgenomen in de verkeerstaantallen, maar andere plannen nog niet. Daarnaast houden de modellen min of meer op bij de gemeentegrens, ofwel bij de Ringvaart. De Sloterbrug ligt model technisch in een stukje niemandsland. 

Het model van de gemeente Haarlemmermeer bevat weliswaar geen fietsers, maar lijkt de situatie voor Badhoevedorp realistischer te voorspellen dan het model van Amsterdam. Politici die moeten besluiten over de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug doen dat ook aan de hand van cijfers, maar juist bij die cijfers zijn een hoop kanttekeningen te plaatsen.  

Toekomst scenario’s Sloterbrug
Als de brede Sloterbrug met beoogde “betere“ doorstroming en alle gebiedsontwikkeling door gaat, zien we drie mogelijke scenario’s voor de toekomst. Door toegenomen doorstroming en verkeersdruk op de Sloterbrug zal in Badhoevedorp net zo’n ongewenste en gevaarlijke situatie ontstaan als nu op de Sloterweg in Amsterdam. De Burgemeester Amersfoordtlaan en Nieuwemeerdijk zijn nooit bedoeld geweest voor zoveel verkeer, iets wat iedereen nu al merkt. Wordt dat nog meer, dan zijn er extra maatregelen noodzakelijk. Voor zover wij weten wordt daar nog niet over nagedacht. Deze mogelijke scenario’s zien wij:  

Scenario 1 – Een brede brug leidt tot maatregelen op de brug en tot elektronische tweedeling
De discussie over de verkeerssituatie leidt tot beperkende maatregelen op de brug, net als in 2003. Met het plan Sloten Autoluw is er dan al een precedent met elektronische camera’s in Amsterdam. Deze werken op basis van kentekenlijsten. Deze lijsten worden bepaald op basis van politieke besluitvorming die met elk nieuw college na gemeenteraadsverkiezingen weer kunnen wijzigen. De Gemeente Haarlemmermeer kan ook elektronische camera’s op de brug plaatsen. Elke automobilist die op de kentekenlijst staat, mag de brug vrijelijk passeren. Andere automobilisten krijgen een boete van € 95. De prijs voor winkeliers en ondernemers laat zich raden.

Scenario 2 – Een brede brug leidt tot maatregelen in het dorp en tot een Provinciale weg
In een ander scenario ontstaat dezelfde gevaarlijke situatie op de dorpse wegen in Badhoevedorp, maar discussie kan er toe leiden dat de auto meer ruimte krijgt. De bomen in de Burgemeester Amersfoordtlaan worden gekapt en de stoep wordt smaller gemaakt, zodat er ruimte ontstaat om daar gescheiden fietspaden aan te leggen. Fietspaden parallel aan de Amersfoordtlaan zijn namelijk geen gelijkwaardig alternatief voor de huidige routes. De mooie entree en het karakteristieke beeld van het dorp verdwijnt in dit scenario, maar het autoverkeer kan gewoon met 50 km per uur over deze weg blijven rijden. De Burgemeester Amersfoordtlaan wordt in feite het afvoerputje van Nieuw West en tegelijk een toegangspoort naar Schiphol.

Scenario 3 – Er wordt nu al gekozen voor een Duurzaam toekomst scenario
Een ander scenario kan zijn dat de politiek in Haarlemmermeer het besluit neemt dat er gestopt moet worden met de salamitactiek van kleine projecten en dat er een integraal plan moet komen voor een groter gebied. Er kan worden uitgezoomd op de kaart en de scope van het project wordt een groter gebied. Gekeken kan worden naar heropening van de Oude Haagsebrug voor autoverkeer en snelle optimalisering van de route via de Lijnderbrug. Dan ontstaat er een situatie die in de rest van Nederland als wenselijk wordt gezien: verkeer om een dorp heen en niet er doorheen.

Conclusies
Op basis van de mogelijke toekomstscenario’s lijkt het erop dat ook het plan voor de Sloterbrug een experiment wordt met grote gevolgen voor het verkeer in Badhoevedorp.

De onveilige situatie van de Sloterweg in Amsterdam wordt in feite verplaatst naar de Burgemeester Amersfoordtlaan en de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Dit zal ook invloed hebben op de Pa Verkuijllaan, Akerdijk, Sloterweg en Schipholweg. Ofwel op een groot deel van Badhoevedorp.

Het standpunt van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is simpel. De nieuwe Sloterbrug en  aanpassingen aan de Sloterweg in Amsterdam mogen niet leiden tot meer verkeer door Badhoevedorp. Onze dorpse wegen met veel kwetsbare fietsers zijn daar niet geschikt voor. Doorstroming klinkt leuk, maar het verkeer bestaat niet alleen uit automobilisten.

Wij vinden dat er een integraal plan moet komen voor het verkeer in het gebied rond Badhoevedorp. 

Als belangenbehartiger voor het behoud van de leefbaarheid en dorpse sfeer vinden wij dat daarom eerst de hamvraag beantwoord moet worden: moet al dat extra verkeer door het dorp of er omheen?


Eigen foto

Bronnen aflevering 2

Wikipedia pagina over de Sloterbrug
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloterbrug)

Dertig jaar Sloterbrug 1962 - 1992 door P. Hans Frankfurther
(http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/images/uploads/pdf/Sloterbrug_klein.pdf)

Informatie gemeente: https://haarlemmermeergemeente.nl/badhoevedorp/sloterbrug

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie