De aanpassing van de Nieuwe Bennebroekerweg is een stuk dichterbij gekomen.
De aanpassing van de Nieuwe Bennebroekerweg is een stuk dichterbij gekomen. Google

Twee keer twee rijstroken voor Nieuwe Bennebroekerweg

Overig

NIEUW-VENNEP Twee keer twee rijstroken tussen de Nelson Mandeladreef en de spoorviaducten. Kruispunten met verkeerslichten in plaats van rotondes. Dit zijn de twee meest in oog springende plannen met de Nieuwe Bennebroekerweg tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 

De afgelopen periode zijn alle mogelijke varianten in beeld gebracht en besproken met bewoners, de klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Wijkraad Toolenburg, Wijkraad Floriande, Dorpsraad Zwaanshoek, Bewonersvereniging Aquaradius en Vereniging van Eigenaren Hof van Pampus en andere belangrijke stakeholders. 

Hierna zijn de vier meest kansrijke varianten uitgewerkt en beoordeeld. Daaruit bleek dat het mogelijk was om een voorkeursalternatief samen te stellen waarin per deelgebied de beste variant kon worden gekozen. Het voorkeursalternatief dat nu voorligt, is dan ook een combinatie van de vier varianten en kan rekenen op een breed draagvlak. Het college van de Haarlemmermeer heeft akkoord gegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De realisatie van weg is hierdoor weer een stap dichterbij gekomen.

Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg van twee keer twee rijstroken tussen de Nelson Mandeladreef en de spoorviaducten. De Bennebroekerweg blijft bestaan voor bestemmings- en landbouwverkeer. De Nieuwe Bennebroekerweg wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken tussen het spoorviaduct en de kruising Deltaweg. Daarbij worden de rotondes worden vervangen door kruispunten met verkeerslichten. 

Ook komt er een nog te bepalen nieuw tracé met twee keer één rijstrook tussen de kruising Deltaweg en de N205 Driemerenweg. Binnen dit alternatief is daarnaast het uitgangspunt om een bus mee te laten rijden en komen er verbeteringen aan het fietsnetwerk langs en over het tracé, zoals de fietsbrug bij de Deltaweg richting PARK21.

advertentie