De blauwe zone op de Haarlemmerstraatweg.
De blauwe zone op de Haarlemmerstraatweg. aangeleverd

Blauwe zones Halfweg zorgen voor waterbedeffect in Zwanenburg

Overig

HALFWEG De onlangs aangebracht blauwe zones in Halfweg zorgen voor een waterbedeffect in Zwanenburg. Met name in Kinheim, Domineeslaan, Venenweg, Kruiswaal en Zwanenburgerdijk staan auto’s die daar volgens bewoners niet thuis horen. 

Aan de goede bedoelingen van de gemeente ligt het niet: na klachten vanuit het dorp over parkeeroverlast, met name rondom het station is er gestart met de aanleg van blauwe zones tussen de Houtrakkerweg, de Bauduinlaan en de Spaarndammerweg. Daarna zijn de zones ten zuiden van het station (de Haarlemmerstraatweg) aangelegd. Het gaat om het hele gebied tussen het Dokter Baumannplein, de Amsterdamsestraatweg en de Oranje Nassaustraat tot aan de Zwanenburgerdijk. Mede door het invoeren van het betaald parkeren per 17 januari in Amsterdam Nieuw-West, zoeken de vaste parkeerders nu plek verderop in Zwanenburg.  

Daarmee overviel het de bewoners evenals de dorpsraad, dat dacht tot 27 januari met een zienswijze te kunnen komen, waarna de gemeente pas de eventuele veranderingen zou doorvoeren. De zienswijze is inmiddels de deur uit. Saskia Vreeswijk van de dorpsraad: “Tot onze verbazing staan de borden er al. Ons was aangegeven invloed te kunnen uitoefenen op het definitieve verkeersbesluit, dat onze zienswijze zou worden meegenomen. Dat is dus niet gebeurd.” 

Omdat de VVD inmiddels vragen heeft gesteld over de kwestie, mag wethouder Ruigrok niet reageren en is het wachten op uitleg over haar handelswijze. Dat zal ze in elk geval moeten doen aan Mark Achterbergh-Copier van de VVD.  

“Wij hebben afgelopen weekeinde meerdere klachten gekregen over een plotse toename van parkeeroverlast door bestelbusjes in Zwanenburg. Ook op Facebook worden foto’s gedeeld van diverse bestelbusjes die (voor langere tijd) geparkeerd staan. Voornamelijk op de Domineeslaan en rondom de Kinheim worden meer, vaak witte, bestelbusjes geparkeerd. Hierdoor ishet aantal beschikbare parkeerplaatsen enorm afgenomen en kunnen de bewoners, zeker op de Domineeslaan, niet meer fatsoenlijk voor de deur parkeren,” laat Achterbergh-Copier weten. 

“Wij vragen ons af de overlast komt door het instellen van de blauwe zone op de Haarlemmerstraatweg. Uit gesprekken van buurtbewoners met diverse bestuurders van de busjes blijkt, dat deze bezorgers de opdracht van PostNL hebben om hier te parkeren. Daarom zou op korte termijn een gesprek moeten komen met PostNL om te komen tot een duurzame oplossing waarbij er geen parkeeroverlast meer wordt ervaren van bestelbusjes.”

Verder heeft de VVD een aantal vragen over mogelijke alternatieve oplossingen. “Is het mogelijk om via de Algemeen Plaatselijke Verordening een plaatselijk verbod in te stellen voor het parkeren van specifieke voertuigen, zoals bestelbusjes? En welke mogelijkheden ziet het college om dergelijke parkeeroverlast te voorkomen?”

advertentie
advertentie