Afbeelding
pr

Het nieuwe Hoofddorp Noord biedt plek aan 600 woningen

3 februari 2022 om 09:23 Overig

HOOFDDORP Dankzij afspraken tussen de gemeente en Evast Vastgoed B.V is er in het Nieuwe Noord in Hoofddorp plek voor 600 woningen. Eerst moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Het bedrijventerrein Hoofddorp Noord, waar veel leegstand was, wordt omgevormd tot een aangenaam woon-en werkgebied. Het ligt buiten de geluidcontouren van de luchthaven en is binnenstedelijk gebied. Dat geeft dus goede mogelijkheden voor woningbouw.

Wethouder Woningbouw Jurgen Nobel is blij dat er in dit gebied eindelijk weer ontwikkelingen plaatsvinden. “Er is een grote woningnood, ook bij ons, dus deze 600 woningen zijn erg gewenst. Het is ook goed dat het over het algemeen veel betaalbare woningen zullen zijn. Ik hoop dat in de directe omgeving van dit plan ook nieuwe ontwikkelingen zich aandienen.”

In 2011 heeft de gemeenteraad de ambities en de kaders voor de ontwikkeling naar een gemengd woonmilieu uitgesproken. De helft van de woningen zitten in de betaalbare sector. Het gaat vooral om huurwoningen voor ouderen, starters en jongeren, veelal stellen zonder kinderen. Per woning is er één parkeerplaats in een ondergrondse parkeergarage. Een eventuele tweede auto en bezoekers parkeren op het maaiveld.

Aangezien de verlegging van de N201 de eerstkomende tien jaar nog niet aan de orde is, zal ontsluiting nu via de bestaande infrastructuur plaatsvinden. Om het extra verkeersaanbod van de nieuwe woningen te kunnen opvangen zijn wel aanpassingen van die infrastructuur nodig. Met een nieuwe parallelweg op de plek van de huidige afrit, vanaf de N201 ontstaat voldoende capaciteit voor de afwikkeling van bewonersverkeer en is er de mogelijkheid om het vrachtverkeer van de Wijkermeerstraat te halen, waardoor die als 30km straat kan worden ingericht.

De gemeenteraad gaat zich binnenkort over deze planontwikkeling uitspreken. In maart zal er een voorontwerpbestemmingsplan aan de omwonenden worden gepresenteerd.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie