De sloop in 2018
De sloop in 2018 Jos van Rooijen

Forza: waar blijft woningbouw Beetslaan Hoofddorp?

Overig

HOOFDDORP Forza heeft wederom vragen aan het college gesteld over de uitblijvende woningbouw aan de J.C. Beetslaan in Hoofddorp. 

“Begin 2018 liet woningcorporatie Ymere hier oude sociale huurwoningen slopen ten behoeve van nieuwbouw, een combinatie van acht eengezinswoningen en een appartementencomplex met veertig sociale huurwoningen zo laat de partij weten. “Van enige bouwactiviteit is vooralsnog geen sprake. De gemeente wijdt de lange duur aan regelgeving. Het geluidsrapport moest eerst een update hebben en de ruimtelijke onderbouwing was beneden de maat.”

Fractievoorzitter Erik Vermeulen vindt het onbestaanbaar dat in deze tijd van woningnood er zo lang de tijd wordt genomen om op een plek waar al gewoond werd de broodnodige nieuwbouw te realiseren. “We zijn inmiddels alweer een jaar verder en nog steeds gebeurt er helemaal niets op bedoelde locatie zodat de inactiviteit haar eerste lustrum nadert. Zo creëren we de woningnood zelf.”advertentie