Afb. Vrijwilligers insecten monitorend in Haarlemmermeer
Afb. Vrijwilligers insecten monitorend in Haarlemmermeer pr

Kruiden op akerranden hebben gewenst resultaat

29 mei 2022 om 09:46 Overig

HAARLEMMERMEER Het project GreenBASE wil in Haarlemmermeer biodiversiteit vergroten via het plaatsen van kruiden op bermen, akkerranden, erven en langs sloten. Het aantrekken van natuurlijke bestuivers als zweefvliegen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en sluipwespen kan helpen met natuurlijke plaagbestrijding van met name bladluizen in aardappels, bieten en granen. Tevens levert de actie kleurrijkere linten op voor de bewoners in het gebied.

Het project loopt al enige tijd en is succesvol. Het laten begroeien van bijvoorbeeld in akkerranden met veel klavers trok bedreigde vlinders het bruine blauwtje. In bermen zijn soorten als duizendblad, wilde peen en zachte ooievaarsbek gevonden, voedselverschaffers aan wilde bijen, bestuivers en natuurlijke vijanden. Naast akkerranden heeft GreenBASE de laatste jaren ook extra erfbeplanting en nest- en schuilgelegenheid aangelegd voor vogels, vleermuizen en wilde bijen. Ook daar zijn dieren gelokaliseerd die op de Rode Lijst staan, zoals de ringmus, huiszwaluw en boerenzwaluw. Dit resultaat biedt genoeg perspectief om het project voort te zetten.

Dit jaar gaat GreenBASE weer met een betrokken vrijwilligersgroep aan de slag om insecten in de bloemrijke akkerranden en het gewas te monitoren. Dit gebeurt van mei tot en met september. Men inventariseert de aantallen, wisselt de bevindingen met de ondernemers uit en brengt de gegevens in kaart. Daarvoor zijn extra vrijwilligers nodig: informatie kan worden opgevraagd via mariken.straat@nmcx.nl. Bij haar kan men zich ook melden voor de gratis workshop over dit onderwerp op vrijdag 3 juni tussen 13.00 en 16.00 uur  op de boerderij ‘Forward Farm’ aan de Kaagweg 50 te Abbenes.  

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie