Ballieux: 'De gang van zaken rond de coalitieonderhandelingen was de bekende druppel'.
Ballieux: 'De gang van zaken rond de coalitieonderhandelingen was de bekende druppel'. Aangeleverd

Maaike Ballieux vertrekt vanwege bestuurscultuur uit gemeenteraad

Overig

HAARLEMMERMEER GroenLinks-fractievoorzitter Maaike Ballieux legt per donderdag 1 september haar functie als gemeenteraadslid neer. Ze heeft woensdag haar ontslag bij burgemeester Marianne Schuurmans ingediend. Ballieux geeft als reden de bestuurscultuur in Haarlemmermeer. De gang van zaken rond de coalitieonderhandelingen was de bekende druppel. Na twee keer winst op rij werd GroenLinks opnieuw uitgesloten deel te nemen aan het college van B&W.  

Vanaf 2014 was Maaike Ballieux raadslid voor GroenLinks  Haarlemmermeer. In de afgelopen vier jaar was zij fractievoorzitter en tevens twee keer lijsttrekker. Bij beide verkiezingen behaalde de partij een extra zetel. GroenLinks is sinds de  laatste verkiezingen de derde partij van Haarlemmermeer. 

“Onze inwoners gaven GroenLinks met die derde plek een mandaat tot besturen, en wij hadden met onze uitmuntende, inspirerende en ervaren wethouderskandidaat graag willen en kunnen helpen onze  gemeente menselijker, eerlijker en duurzamer te maken”, zo zegt ze.  ”Voor mij persoonlijk betekent deze status quo dat ik me in de afgelopen tijd heb beraden op mijn eigen positie. De conclusie die ik daaruit heb getrokken is dat de tijd is gekomen om hier ‘de pen neer te  leggen’ en op zoek te gaan naar andere manieren om bij te dragen aan onze samenleving.” 

Maaike Ballieux was onder andere woordvoerder sociaal domein namens de fractie en stond voor vergaande participatie van inwoners en voor het betrekken van inwoners bij het maken én beoordelen van gemeentelijk beleid. Ook liet ze meerdere keren kritisch uit met betrekking  tot Schiphol. Ze vroeg jarenlang aandacht voor de milieu- en gezondheidsaspecten van de luchtvaart  voor omwonenden en werknemers op de luchthaven.  

“Ik laat het vol vertrouwen over aan de fractie van GroenLinks Haarlemmermeer om  zich te blijven inzetten voor onze idealen. De nieuwe gemeenteraad adviseer ik om werk te maken van  het herijken van het eigen reglement van orde, en daarin de regels rond de verkiezingen en  coalitieonderhandelingen aan te scherpen en vooral: om het gesprek aan te gaan over de gewenste  bestuurscultuur in Haarlemmermeer.” 

advertentie
advertentie