De betreffende kruising.
De betreffende kruising. Google maps

T-splitsing Bennebroekerweg en de Biesheuvelstraat niet aangepast

Overig

HOOFDDORP De gemeente is niet van plan om T-splitsing van de Bennebroekerweg en de Biesheuvelstraat ingrijpend aan te passen. Op de kruising vond begin dit jaar een ernstig ongeval plaats. Ook wordt er volgens omwonenden veel te hard gereden op die plek, met gevaar en geluidsoverlast als gevolg. 

Naar aanleiding daarvan is de zes jaar oude kruising opnieuw beoordeeld. Conclusie is dat niet de verkeerssituatie, maar het soms roekeloze rijgedrag van automobilisten of onoplettendheid oorzaak is van het gevaar. Het kruispunt zal daarom niet ingrijpend aangepast worden. 

Na de zomer volgt een gesprek tussen gemeente en de wijkraad en omwonenden om de situatie te bespreken. Ook gaat de gemeente een voertuigentelling uitvoeren na het gereed komen van de derde ontsluiting van Tudorpark om de verwachte drukte te meten en te vergelijken met de landelijke normen voor geluid afkomstig van dit type wegen.
 

advertentie
advertentie