De plek waar straks het Marktgebouw moet komen te staan.
De plek waar straks het Marktgebouw moet komen te staan. Ton Dijkstra / BDU

Bouw van het Marktgebouw in Nieuw-Vennep een flinke stap dichterbij

8 december 2022 om 13:04 Overig

NIEUW-VENNEP Het gemeentebestuur heeft besloten te starten met de aanbesteding van het Marktgebouw. Het gebouw komt te liggen tussen het Harmonieplein, de Gelevinkstraat en de Elemastraat en is onderdeel van het project de Nieuwe Kom.

“Een klein deel van het perceel waarop het Marktgebouw wordt gebouwd is in eigendom van een private partij”, laat wethouder Marjolein Steffens-van der Water weten. “Deze is niet ingegaan op ons voorstel om de grond aan de gemeente te verkopen. Het gevolg is dat het Marktgebouw zo’n 400 vierkante meter kleiner wordt dat oorspronkelijk bedacht was.” Hierdoor worden er circa 45 appartementen gerealiseerd, dat is 15 appartementen minder dan de gemeente eerder van was uitgegaan.  

Het Marktgebouw wordt maximaal 15 meter hoog. De toren wordt maximaal 27 meter hoog en staat op de hoek van de Gelevinkstraat en de Poststraat. Deze toren vormt een herkenningspunt dat al vanaf de Schoolstraat en de Hoofdweg zichtbaar is. 

Plannen voor de Nieuwe Kom zijn zo’n twintig jaar geleden gestart, een deel daarvan is al tot ontwikkeling gebracht. Het Cultuurgebouw Pier K, de woningen aan de Jonkheer van de Pollstraat, de Elemastraat en De Doorbraak en het gezondheidscentrum zijn inmiddels gerealiseerd. “Daarnaast zijn enkele omliggende straten opnieuw ingericht met een uitstraling en inrichting die past bij een centrum van een dorp als Nieuw-Vennep.”

Vanwege de crisis op de woningmarkt zijn de woningbouwplannen stil komen te liggen en zijn bijvoorbeeld de grotendeels braakliggende terreinen aan de Gelevinkstraat en Poststraat nog niet ontwikkeld. “Deze terreinen zijn in eigendom van twee private partijen en van ons, de gemeente. Inwoners, de dorpsraad Nieuw-Vennep en de ondernemersverenigingen zijn ongerust over de voortgang en ontwikkeling van de Nieuwe Kom en willen net als wij en de gemeenteraad meer voortgang in het project.”

Tekst gaat onder de foto verder.


Eén van de twee grote abelen die straks plaats moeten maken. - Ton Dijkstra / BDU

BIBLIOTHEEK De inzet van de gemeente is dat de bibliotheek een plek gaat krijgen in het Marktgebouw met daarnaast ook horeca. “Dit zijn functies die elkaar goed aanvullen. Het Marktgebouw is een kwalitatief betere plek voor de bibliotheek door meer natuurlijke aanloop en zichtbaarheid. Ook levert het een bijdrage aan de leefbaarheid in de Nieuwe Kom en voorziet de locatie in een fysieke verbinding met het Harmonieplein wat bijdraagt aan de ontmoetingsfunctie van het plein.”

De bibliotheek is een belangrijke maatschappelijke voorziening. Het draagt bij aan cultuureducatie en ontmoeting. “We willen de bibliotheek verplaatsen naar het Marktgebouw. Dit is voor de bibliotheek een kwalitatief betere plek door meer natuurlijke aanloop en zichtbaarheid. Door de veranderende rol van de bibliotheek, is een kleiner vloeroppervlak voldoende.” 

PARKEREN Elke ontwikkelaar is verplicht om te voldoen aan de parkeernorm die hoort bij de functies die worden gerealiseerd. Het parkeren moet op eigen terrein worden gerealiseerd. Omdat het Marktgebouw een beperkt oppervlak kent, met meerdere bouwlagen, is het technisch en financieel niet haalbaar om het parkeren binnen de kavel te realiseren. Het parkeren zal dan ook buiten de kavel worden opgelost.

“De partij die de aanbesteding wint, krijgt de verplichting om te voldoen aan de geldende parkeernormen. Voor de parkeerplaatsen moet er buiten de kavel een oplossing worden gevonden. De overcapaciteit in de parkeergarage van Ymere wordt als oplossing voorgesteld. Met Ymere worden voorafgaand aan de gunningsfase hierover afspraken gemaakt.”

RISICO’S De grondverkoop vindt plaats via een aanbesteding. Als de gemeenteraad besluit om de bibliotheek niet te verplaatsen naar het Marktgebouw of dat er geen inschrijving is die aan de gestelde eisen voldoet is de gemeente genoodzaakt de aanbesteding te stoppen.

Parkeren is een complexe opgave. De kosten van een relatief kleine garage zijn erg hoog en het aantal is niet voldoende om in de parkeerbehoefte van de ontwikkeling te voorzien. “Voorgesteld wordt om voor bewonersparkeren gebruik te maken van de overcapaciteit van parkeerplaatsen in de garage van Ymere, aan de overzijde van de straat. In het huidige parapluplan parkeerregels is parkeren op eigen terrein als verplichting opgenomen. We moeten van deze verplichting afwijken met een uitgebreide planologische procedure. Daarnaast willen we afspraken maken met Ymere over de plekken en het aanpassen van de vergunning.”

Het parkeren van fietsen voor bewoners en werknemers van het Marktgebouw wordt inpandig opgelost. Voor bezoekers komen fietsparkeerplaatsen op maaiveld.

Op de plek waar het Marktgebouw gerealiseerd wordt staat twee vrij grote abelen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan in 2010 is al besloten deze bomen niet te behouden. “We zijn nu 12 jaar verder en binnen de samenleving wordt terughoudender omgegaan met het kappen van bomen dan ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan.”

De bomen zijn tegen hoge kosten te verplanten. Hiervoor is 100.000 euro gereserveerd. “Daarbij blijft er onzekerheid over de toekomstverwachting van deze bomen na verplanting en of ze de verplanting overleven. Het alternatief is de bomen te kappen en de te besparen kosten van het verplanten in te zetten voor het planten van groen met een extra kwaliteit, zoals circa 14 jonge bomen in groot formaat.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie