Het voormalige Crowne Plaza hotel aan de Planeetbaan in Hoofddorp.
Het voormalige Crowne Plaza hotel aan de Planeetbaan in Hoofddorp. Ton Dijkstra / BDU

Haarlemmermeer biedt op drie locaties aan bijna 1000 asielzoekers opvang

1 november 2023 om 15:20 Overig

HAARLEMMERMEER Op drie plekken in Haarlemmermeer wordt aan 986 asielzoekers opvang geboden. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten op schriftelijke vragen van Forza! Haarlemmermeer over de opvang van asielzoekers. 

In het voormalige Crowne Plaza-hotel aan de Planeetbaan 2 in Hoofddorp worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) momenteel 446 vluchtelingen opgevangen. Dat is het maximaal toegestane aantal, dit aantal daalt tot 334 in het vijfde jaar. Op de bovenste verdieping van het voormalig hotel wordt door de gemeente op dit moment 40 statushouders tijdelijk gehuisvest.
Naast de opvang aan de Planeetbaan 2 worden er door het COA 440 vluchtelingen opgevangen in een hotel langs de A4.

Recent heeft een ander hotel afspraken gemaakt met het COA om een aantal weken 100 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen ter ontlasting van de opvang in Ter Apel. Dit als gevolg van een spoed-uitvraag van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 22 september 2023. Gezien de urgentie heeft de gemeente hiermee ingestemd.

De fractie van Forza! wilde verder weten of het college bekend is met meerdere incidenten die zouden hebben plaatsgevonden op de locatie Planeetbaan waarbij het personeel zich onveilig zou hebben gevoeld. 

Het college laat weten dat de inzet van de politie vooral nodig is geweest op verzoek van het COA, dit zou gaan om ruzie tussen bewoners onderling. Het personeel van het COA heeft in een tweetal zaken aangifte gedaan van bedreiging. Naar aanleiding van deze incidenten zijn er vanuit de politie geen maatregelen genomen. De wijkagenten staan in contact met het COA en nemen de locatie mee in de surveillance.

Het voormalige Crowne Plaza-hotel moet de komende vijf jaar een opvangplek voor honderden asielzoekers en statushouders worden. De gemeente heeft het pand aangekocht en heeft een overeenkomst afgesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Het pand aan Planeetbaan 2 ligt in het Stationsgebied Hoofddorp. De ontwikkeling van dit gebied, Graan voor Visch Zuid en Stationskwartier, start rond 2030. Het biedt straks ruimte aan circa 15.500 nieuwe woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. “Om dit te verwezenlijken is het van belang dat wij onze positie op de grondmarkt verstevigen, speculatie tegengaan en een actieve en regisserende rol spelen bij de invulling van onze plannen in het Stationskwartier. Soms komen dingen dan mooi samen”, liet wethouder Jurgen Nobel eerder optekenen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie