Afbeelding
Verkeersongeval

Aantal verkeersongevallen met 27 procent gestegen

Partnercontent

Iedereen wil natuurlijk dat de wegen van Nederland zo veilig mogelijk zijn. Helaas blijkt uit recente cijfers van SIMN (Stichting Incident Management Nederland) dat het aantal verkeersongelukken in de afgelopen vier jaar met 27 procent is gestegen. Er komen ieder jaar weer meer auto's op de weg. Ook blijven ouderen langer autorijden. Dit alles zorgt voor een stijging in het aantal ongelukken. SIMN registreert ieder jaar in samenwerking met alle alarmcentrales hoeveel personenauto's geborgen moeten worden. Het gaat in dit geval dus om ernstige verkeersongevallen waarbij de auto veel schade heeft opgelopen. Deze cijfers lijken sinds 2013 alleen maar meer te groeien, wat iedere weggebruiker in Nederland zorgen zou moeten baren.

De verkeersonveiligheid neemt niet door het hele land evenveel toe. Uit de cijfers van SIMN blijkt dat vooral Gelderland een grote verantwoordelijke is voor deze gemiddelde stijging. Vooral wegen rondom Arnhem en Nijmegen blijken voor de meeste onveiligheid te zorgen: hier werd een stijging in verkeersongevallen waargenomen tussen 91 en 131 procent. Over het algemeen ligt in de meeste gemeentes de stijging een stuk lager dan de gemiddelde 27 procent. Om de verkeersongevallen in een gemeente in kaart te brengen, is het mogelijk om te kijken naar het aantal ongevallen per 1000 inwoners. Dit is een goede maatstaf om de verkeersonveiligheid in gemeentes om een eerlijke manier met elkaar te vergelijken. Uit cijfers van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat er in gemeente Haarlemmermeer 12,1 verkeersongevallen plaatsvinden per 1000 inwoners. In vergelijking met de rest van Nederland is dit cijfer relatief hoog. In Hoofddorp is er sinds mei een digitale ongevallenkaart te bekijken, waarmee inzicht wordt gegeven in plekken in de gemeente waar veel ongelukken gebeuren.

Hoe komt het dat verkeersongevallen lijken toe te nemen? SIMN verklaart deze stijging vooral door het toenemende smartphonegebruik in de auto. Mensen zijn meer en meer vergroeid met hun telefoons, waardoor ze ook niet meer in staat zijn om goed op te letten in de auto. Het merendeel van de automobilisten geeft dan ook aan af en toe met zijn telefoon bezig te zijn in de auto. Een levensgevaarlijke gewoonte, aangezien de kans op een ongeluk met factor 23 verhoogt wanneer een automobilist met zijn telefoon bezig is. Over het algemeen zijn de gevaren van telefoongebruik in de auto bekend, maar toch kiezen veel automobilisten ervoor om dit te negeren.

Het gevolg van dit groeiende aantal verkeersongevallen is dat ook de hoeveelheid autoschade toeneemt. Een klein ongeluk is namelijk voldoende om blikschade te veroorzaken. De reparatie hiervan wordt vaak gedeclareerd met een autoverzekering, waardoor het aantal claims ook toeneemt. Wie deelneemt aan het verkeer moet altijd zorgen voor een goede autoverzekering, aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit en schadekosten hoog op kunnen lopen, daarnaast is autoverzekering verplicht. Zelfs wanneer automobilisten zelf geen gebruikmaken van mobiele telefoons of op een andere manier afgeleid raken, kunnen de fouten van een andere bestuurder alsnog schade veroorzaken. In dat soort gevallen is het prettig om te weten dat de kosten niet voor bestuurders zelf zijn, maar dat de verzekering een groot deel van de schade dekt. 

advertentie