Afbeelding
Foto: Shutterstock

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

Partnercontent

Heeft u een onderneming? Dan komt u ooit in aanraking met een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is namelijk een medisch specialist die werkgevers en werknemers begeleidt bij verzuim. De bedrijfsarts heeft verschillende taken. In dit artikel vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Preventieve rol van de bedrijfsarts

In de wet staat vastgelegd dat medewerkers recht hebben op toegang tot een bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft dan ook onder andere een preventieve rol. De bedrijfsarts kan op tijd ingrijpen zodat verzuim voorkomen wordt. De medewerkers moeten wel op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de bedrijfsarts. Daarnaast moet de werkgever de medewerkers de mogelijkheid bieden om op spreekuur te gaan bij de arts én moet de werkgever werkplekbezoeken bieden.

De bedrijfsarts heeft verschillende preventieve taken, waaronder dus de spreekuren en het werkplekbezoek. Maar daarnaast geeft de arts ook advies over verzuimstatistieken, doet de arts aanstellingskeuringen en voert de arts medische onderzoeken uit voor het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Daarnaast overlegt de bedrijfsarts met de OR en de preventiemedewerker. Dit alles bevordert de preventie van verzuim.

Adviserende rol bij ziekteverzuimbegeleiding

Wanneer een medewerker ziek is, bent u als werkgever verplicht om dit in de eerste week te melden bij de arbodienst. De bedrijfsarts is onderdeel van de arbodienst, dus hij of zij is dan ook meteen ingelicht. Daarnaast schakelt u uiterlijk in de zesde week van het ziekteverzuim de bedrijfsarts in voor een probleemanalyse. De arbodienst kan al eerder in actie komen, maar dit is afhankelijk van het verzuimprotocol van uw organisatie.

Probleemanalyse

Een probleemanalyse is verplicht bij langdurig zieke werknemers vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. De bedrijfsarts voert deze probleemanalyse uit. De twee stappen hierbij zijn:

  • De arts gaat in gesprek met de medewerker. Tijdens dit gesprek wordt de situatie beoordeeld.
  • Hierna schrijft de arts een probleemanalyse, waarin de verwachtingen staan met betrekking tot de re-integratie, advies om het herstel te bevorderen en mogelijkheden binnen het werk.         

Goede bedrijfsarts vinden

Een goede bedrijfsarts moet passen bij uw organisatie. Heeft de bedrijfsarts bijvoorbeeld geen ervaring in uw branche? Dan moet u zich afvragen of de arts goed bij uw organisatie past. Wilt u snel een goede bedrijfsarts vinden? Maak dan gebruik van HRNavigator.nl. Zij geven u gratis advies. Ze kijken naar uw organisatie en wat hierbij past. Dit gaat allemaal 100% onafhankelijk! 

advertentie