Afbeelding
Photo by Ather Energy on Unsplash

Sterk toegenomen populariteit deelscooters leidt tot overlast

Partnercontent

Het concept van de zogenaamde de deelscooters kent verspreid over heel Nederland een ontzettend grote populariteit. Door middel van een mobiele applicatie op je smartphone is het mogelijk om een deelscooter van het slot te halen. Vervolgens kan je naar de gewenste bestemming rijden waarna je een bepaalde vergoeding betaalt voor de gereden afstand. De sterk toegenomen populariteit en vooral het explosief gestegen aantal gebruikers brengt in de praktijk helaas vaak de nodige overlast met zich mee. Steden en gemeenten bekijken nu hoe ze die overlast kunnen reduceren. 

Schone deelmobiliteit een gunstige ontwikkeling

Niet alleen onze Rijksoverheid, maar ook de verschillende stedelijke- en gemeentebesturen in Nederland blijken grote fan te zijn van een schone deelmobiliteit… en dat is niet meer dan terecht. Dit gezegd hebbende had men waarschijnlijk niet verwacht dat de deelscooters zo snel zo sterk aan populariteit zouden winnen. Omwille van deze reden bekijken gemeenten nu vooral wat ze kunnen ondernemen om de talrijke klachten van inwoners op te kunnen lossen. 

Overlast vooral het gevolg van grote aantallen deelscooters

In verschillende steden en gemeenten in Nederland waaronder ook in Hoofddorp kan er worden vastgesteld dat heel wat inwoners hinder ondervinden van de deelscooters. Vaak is een deel van deze overlast het gevolg van de grote aantallen die in verschillende plaatsen rondrijden. In Hoofddorp valt dit gelukkig nog mee. Zo heeft GO Sharing er bijvoorbeeld op moment van schrijven 75 deelscooters rondrijden. Ondanks het feit dat de hoeveelheid deelscooters in deze plaats dus best meevallen moet het toch gezegd dat er heel wat meldingen van overlast binnen lopen bij het gemeentebestuur. 

Eén inwoner van Hoofddorp gaf bijvoorbeeld aan dat er in zijn straat met de deelscooters erg roekeloos wordt gereden wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Een andere inwoner hekelt dan weer het feit dat de deelscooters zomaar achtergelaten worden op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd. Het gemeentebestuur zelf heeft naar aanleiding van deze klachten handhavers ingezet.

Half miljoen ritjes per jaar

Ondanks het feit dat er nog steeds ontzettend veel mensen een scooter registratie bij de RDW aanvragen kan de explosieve stijging in populariteit van de deelscooters niet langer worden ontkend. De gemeente Tilburg maakte bijvoorbeeld eerder al bekend dat er zo’n slordige half miljoen ritjes mee zijn gemaakt in het jaar 2021. De verwachting is dat die populariteit in de komende jaren alleen maar verder zal toenemen wanneer ook buurtgemeentes massaal de deelscooters zullen ontvangen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Hoofddorpse buurtgemeente Haarlem. De komst van het deelvervoer heeft ervoor gezorgd dat er gebruik van kan worden gemaakt voor het verkeer tussen de beide steden. 

Een toegankelijk vervoermiddel voor iedereen

Je scooter rijbewijs halen in Hoofddorp is uiteraard nog maar de eerste stap die wordt gezet richting het mogen of kunnen rijden met een scooter. Het spreekt namelijk voor zich dat je ook nog over de nodige financiële middelen moet beschikken om een dergelijk voertuig aan te kunnen kopen… althans, dat was vroeger zo. Op vandaag is dat niet langer een vereiste. Dat is uiteraard voor een belangrijk deel het gevolg van de introductie van de deelscooters. De aanwezigheid van deze handige, groene vervoersmiddelen zorgt er in de praktijk voor dat met een scooter rijden voor iedereen (financieel) nog toegankelijker is geworden. Je betaalt immers uitsluitend voor de kilometers die je er daadwerkelijk mee rijdt. 

Steden en gemeenten werken aan oplossingen

Niet alleen het inzetten van handhavers is een actie die door steden en gemeenten wordt ondernomen. Daarnaast geldt voor onder meer Haarlem dat er mogelijks ook werk zal worden gemaakt van verplichte parkeervakken voor deelscooters. Ook in andere delen van Nederland wordt hier op moment van schrijven werk van gemaakt.

advertentie
advertentie