Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer Jan Aukus

Gezellige nieuwjaarsreceptie gemeente Haarlemmermeer: samen de schouders eronder in 2020

3 januari 2020 om 09:06 Politiek

HAARLEMMERMEER De eerste nieuwjaarstoespraak van burgemeester Marianne Schuurmans was donderdag in het raadhuis in Hoofddorp warm van toon. Zij benadrukte vooral de sterke eigenschappen van Haarlemmermeer. "2020 is het jaar van de mensen, om elkaar te vinden, elkaar vast te houden en samen de schouders eronder te zetten. Samen. Zoals we dat hier gewend zijn. Dat is de kracht van deze gemeente. Die menselijke maat. In al die mooie dorpen in ons Haarlemmermeer."

De burgemeester zei te hopen dat we in het nieuwe decennium de menselijke maat weten te behouden. "Of te hervinden waar dat nodig is. En dat we in ons land in plaats van steeds meer tegenover elkaar te staan en onze verschillen uit te vergroten de gemene deler gaan zoeken om zo sámen de schouders te zetten onder de opgaven van deze tijd."

Schuurmans vertelde dat zij tijdens bezoekjes aan bruidsparen die 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn en aan 100-jarigen nogal eens te horen krijgt dat het dorpse karakter van weleer vaak verdwenen is. "Dat klopt. Haarlemmermeer is de afgelopen zestig jaar met meer dan 100.000 inwoners gegroeid. Uit heel Nederland komen mensen hier wonen."

Volgens de burgemeester hebben al die nieuwkomers groot gelijk. "Haarlemmermeer heeft na Amsterdam het grootste aantal banen binnen haar gemeentegrenzen van Nederland. Haarlemmermeer is, als er wordt gekeken naar de economie, demografie, werkloosheid en bijstand, met meer dan 12.000 bedrijfsvestigingen en 165.000 arbeidsplaatsen al acht jaar de best economisch presterende gemeente van Nederland."

Het medeleven van onze inwoners was hartverwarmend

Ondanks dat Haarlemmermeer dus flink is gegroeid, bestaat nog altijd de goede gewoonte om elkaar te groeten op straat. "Ook in onze nieuwe wijken. Dat weet ik uit ervaring, want we wonen nu bijna een half jaar in Floriande en als ik ´s ochtends ongewassen en ongestreken even een ochtendwandeling maak, kom ik altijd mensen tegen die me herkennen en begroeten. Ook als het me even niet uitkomt…"

Burgemeester Schuurmans zei het bemoedigend te vinden dat mensen er echt voor elkaar zijn als het er op aankomt. Zij zei dat naar aanleiding van de afschuwelijke roofmoord op 17 december in Toolenburg waarbij Hoofddorper Tom Manting om het leven kwam. "Het medeleven van onze inwoners was hartverwarmend. Bloemen, kaarten, een spontaan ontstane herdenkingsplek, een lichtjestocht en een druk bezochte afscheidsbijeenkomst laten zien dat mensen nog steeds om elkaar geven."

De burgemeester stelde dat we in 2020 nog meer moeten werken aan het behoud van de belangrijkste kernwaarde van Haarlemmermeer: de sociale samenhang. Zij nodigde dorps- en wijkraden en het vereningsleven uit om ook nieuwe inwoners te betrekken bij de activiteiten die op grote schaal worden georganiseerd.

 

Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Nieuwjaars receptie 2020 Haarlemmermeer
Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie