Erik Vermeulen lijkt nu toch aan het langste eind te trekken in zijn conflict met Paul Meijer
Erik Vermeulen lijkt nu toch aan het langste eind te trekken in zijn conflict met Paul Meijer gemeente Haarlemmermeer

Na Stellingname burgemeester stopt Vermeulen (Forza) met politiek

6 november 2020 om 10:30 Politiek

HOOFDDORP Begin deze week werd er nog een ‘foutje rechtgezet’ en kwam Forza met het bericht dat Erik Vermeulen terug is in de fractie. Donderdagavond heeft Vermeulen aangegeven ‘eigenlijk klaar te zijn met zijn politieke carrière.’ Hij blijft nog actief tot de verkiezingen van voorjaar 2022, daarna houdt het voor hem op.

Aanleiding is Stellingname burgemeester inzake personele verwikkelingen Forza. Een samenvatting: “Er zijn de afgelopen periode zeer diverse berichten op de griffie ontvangen over personele wisselingen bij de fractie van Forza, die na verspreiding door de griffie onmiddellijk weer andere berichten opriepen en -roepen. De situatie die is ontstaan met het op 4 november jongstleden verzonden bericht waar, naar nu blijkt, raadsleden Van Dijk en Schaap zich niet in herkennen, gaf voor mij de doorslag bij onderstaande stellingname.”
“Ik ga als voorzitter uit van een fractie Forza, bestaande uit de vier leden Meijer, van Dijk, Reesink en Schaap. Er is een ziekmelding ontvangen van de heer Van Dijk, op korte termijn zal de benoeming van zijn tijdelijke vervanger worden geformaliseerd, zodat deze tijdelijke vervanger als raadslid ook geacht zal worden lid te zijn van de fractie Forza. Naast de fractie Forza is er sprake van het lid Vermeulen. Gegeven de ontwikkelingen verneem ik graag van de fractie Forza wie als fractievoorzitter op zal treden.”
“De griffie heb ik geïnstrueerd vanaf heden uitsluitend berichten van individuele raadsleden die henzelf aangaan te verspreiden.”

Vermeulen als schriftelijke reactie hierop: “Na vandaag ben ik eigenlijk klaar met mijn politieke carrière. Het was leuk maar niet leuk genoeg. Ik heb conform het integriteitsprotocol van onze gemeente een fraudezaak gemeld. Klokkenluider zijn is niet fijn. Ik ben in ieder geval politicus van het jaar geweest. Het was leuk maar niet leuk genoeg.”

De politicus was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar maar gaf eerder aan los van Forza door te willen gaan in de politiek. Het liefst in Forza, maar het lijkt er op dat hij en oprichter Paul Meijer een andere koers nastreven die niet vereenzelvigen is.

Eric Hoenson

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie