Burgemeester Marianne Schuurmans en wethouder Marjolein Steffens – van de Water gaan voor een gezamenlijke en nieuwe stevige aanpak voor drugs- en wapenvrije scholen in Haarlemmermeer.
Burgemeester Marianne Schuurmans en wethouder Marjolein Steffens – van de Water gaan voor een gezamenlijke en nieuwe stevige aanpak voor drugs- en wapenvrije scholen in Haarlemmermeer. PR

Opinieartikel van burgemeester Schuurmans en wethouder Steffens-van de Water: Zo bereiken we drugs- en wapenvrije scholen in Haarlemmermeer

8 oktober 2021 om 08:00 Politiek

Om samen een vuist te maken tegen het bezit van wapens en drugs onder middelbare scholieren is de medewerking van scholen onontbeerlijk. Wij,  burgemeester en wethouder jeugd & onderwijs, prijzen ons dan ook gelukkig met de steun vanuit het onderwijs voor een nieuwe stevige aanpak voor drugs- en wapenvrije scholen in Haarlemmermeer.

De constructieve opstelling van de scholen verdient een groot compliment. Zij zijn hiervoor immers over hun eigen schaduw heen gestapt want binnen het onderwijs bestaat een zekere huiver om open en bloot de aanpak van drugs- en wapens te agenderen.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Ook in Haarlemmermeer zijn scholen verwikkeld in een soms scherpe concurrentiestrijd om leerlingen. En een school die van wapens en drugs een hot item maakt, zou in de ogen van het publiek wel eens een school kunnen zijn mét wapens en drugs. Zo kan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid negatief worden uitgelegd en tot gevolg hebben dat leerlingen aan de betreffende schooldeuren voorbij gaan. Als goede bedoelingen op die manier uitpakken, kan het voorkomen dat het belang van een gezond leerlingenaantal prevaleert.

Samen met de scholen in Haarlemmermeer hebben we die impasse doorbroken. Het inzicht dat drugs en wapens een maatschappelijk probleem zijn waar we allemáál voor staan, ook ouders, speelt daarbij een belangrijke rol. Evenals het inzicht dat het probleem niet verdwijnt als het wordt verzwegen.

MES OP ZAK En dát er een probleem is, staat als een paal boven water. Hoewel criminaliteit in de gemeente Haarlemmermeer is gedaald, voelen jongeren zich vaker onveilig. Jongeren van 16 vertellen ons letterlijk dat ze een mes nodig hebben om hun veiligheid te garanderen. Het besef dat met een mes op zak juist het gevaar levensgroot wordt, is nog lang niet massaal ingedaald.

In 2017 werden er door de politie landelijk 486 messen bij jongeren gevonden en werden 162 jongeren ervan verdacht betrokken te zijn bij een steekincident. In 2020 werden er 1565 messen bij jongeren gevonden en werden er 408 jongeren verdacht betrokken te zijn bij een steekincident. Deze forse landelijke toename is ook in onze gemeente terug te zien. Met op 17 mei jongsleden nog een steekincident in de nabijheid van een school. Dat mogen wij niet normaal vinden, laat staan dat we ons daarbij willen neerleggen. 

We zijn daarom zeer verheugd dat we samen met de middelbare scholen, mbo’s en het voortgezet speciaal onderwijs, politie, jongerenwerk, Brijder en HALT een gezamenlijke visie en aanpak hebben gevonden. Daardoor kunnen we een volgende, wat ons betreft – cruciale - stap zetten.

Ook voor de YouChoose campagne, die we een jaar terug in samenwerking met politie en jongerenmarketingbureau Soapbox zijn begonnen, is de samenwerking met de scholen echt onmisbaar. Met YouChoose moedigen we jongeren aan om hun messen thuis te laten en juist hun talenten te ontwikkelen. Deze boodschap wordt ook op de scholen uitgedragen. Op de sociale media wordt de YouChoose aanpak later ingezet tegen drugsgebruik. 

MEER DRUGSGEBRUIK Het gebruik van drugs is eveneens in de coronaperiode toegenomen. Dat horen we van jongerenwerkers en docenten. Verveling, eenzaamheid en soms zelfs depressie kunnen de aanstichter zijn. Ook deze zorgelijk trend moét worden doorbroken.  

Om die reden hebben we vastgelegd hoe er wordt gehandeld als er drugs of wapens op school worden aangetroffen. Deze basisafspraken zijn voor alle scholen hetzelfde. Het beoogde resultaat van dit gesloten front is drugs- en wapenvrije scholen in Haarlemmermeer.

We zijn trots op alle negen Haarlemmermeerse scholen die deze aanpak vanaf het schooljaar 2021/2022 gaan inzetten. Dit zijn:

- Hoofdvaart College
- Haarlemmermeer Lyceum
- Praktijkschool de Linie
- Kaj Munk college
- Herbert Vissers college (HVC)
- Katholieke Scholengemeenschap (KSH)
- Altra college
- Nova College Hoofddorp
- ROC MBO College Airport

Wij staan met onze scholen schouder aan schouder voor een veilige (school)omgeving voor onze Haarlemmermeerse jongeren. Maar we hebben hierbij ook de ouders hard nodig. Veel ouders weten niet dat ook hun kind een mes bij zich draagt of drugs gebruikt. Onze oproep is: ga in gesprek met uw kinderen en steun de inzet van uw school voor een veilig schoolklimaat.

We beseffen ons zeker dat we de scholen niet alleen vragen eigenbelang opzij te schuiven maar dat we ze ook opzadelen met werk, terwijl de werkdruk bij docenten al behoorlijk hoog is. Dat deze scholen de nieuwe aanpak tóch omarmen om de veiligheid van hun leerlingen te blijven garanderen, is groot en vooral goed nieuws.  

Burgemeester Marianne Schuurmans

Wethouder Jeugd en Onderwijs Marjolein Steffens – van de Water 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie