Grote man achter de plannen voor Hoofddorp-centrum is wethouder Jurgen Nobel.
Grote man achter de plannen voor Hoofddorp-centrum is wethouder Jurgen Nobel. Gemeente

Meer groen en minder auto’s in stadscentrum Hoofddorp

16 oktober 2022 om 17:06 Politiek

HOOFDDORP  Een hogere kwaliteit van de leefomgeving met meer groen, minder auto’s en en extra openbare ruimte voor mensen om samen te komen en voor activiteiten. Dat zijn de plannen voor het centrum van Hoofddorp, zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde Visie Stadscentrum Hoofddorp.

In de plannen wordt vooruit gekeken naar 2040. De kernvraag is: hoe groeit Hoofddorp naar een aantrekkelijke en levendige woonstad waar het aantrekkelijk verblijven is en waar een samenhang van de verschillende ontwikkelingen is? 

Naast de Visie Stadscentrum Hoofddorp is eerder de Verdichtingsvisie vastgesteld. Die beschrijft onder andere hoe dat Hoofddorp nog flink kan kan groeien. Zo blijft het polderlandschap in Haarlemmermeer behouden, terwijl aan de vraag naar woningen tegemoet kan worden gekomen. 

VERVOER EN VERKEER Met meer kwaliteit in de openbare ruimte en meer woningen en voorzieningen, blijft er in het stadscentrum minder ruimte voor de auto over. De plannen over verkeer en vervoer in Hoofddorp zijn al opgeschreven in het Verkeersstructuurplan. Hierop kan iedereen nog reageren tot 28 oktober. Ook zijn er onderzoeken gedaan naar parkeren in het stadscentrum.

Daaruit is onder andere het gebruik van parkeerplekken onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt steeds dat de grootste parkeerpiek op zaterdag is, maar dat ook dan niet alle parkeerplekken bezet zijn. Vooral in de parkeergarages aan de noordzijde van Hoofddorp is nog genoeg ruimte. Maar ook de parkeersituatie in de toekomst (2030) is onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat de plekken in de toekomst wel méér bezet zijn, maar dat er géén tekorten ontstaan. 

DUUR Verder is onderzocht wat het zou kosten om ondergrondse parkeergarages te bouwen en is gekeken naar de tarieven voor parkeren in verhouding tot vergelijkbare omliggende steden. Een voorzichtige conclusie van de onderzoeken is dat het erg duur is om 3.800 parkeerplekken in het centrum te behouden. En dat dit dus niet nodig is. Door uit te gaan van de werkelijke bezetting van de parkeerplekken, blijft het stadscentrum goed bereikbaar met de auto tegen lagere kosten. Of en hoeveel parkeerplekken er afvallen is nog niet te zeggen..

Steeds vaker krijgt de gemeente de vraag: waar kunnen bezoekers van het stadscentrum hun fiets kwijt? Daarom is ook het fietsparkeren verder onderzocht. De conclusie is dat op termijn er nog meer behoefte ontstaat aan betere fietsenstallingen vlakbij het van Stamplein en/of Raadhuisplein en vlakbij het Dik Tromplein.

Uiteraard kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden reageren op de visie. Hoe en wanneer wordt binnenkort bekendgemaakt. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de visie vast. Daarbij hoort ook een besluit over hoe er omgegaan moet worden met parkeren in het stadscentrum.

Meer informatie via stadscentrumhoofddorp.nl. Daar kunnen belangstellenden zich ook melden voor een nieuwsbrief.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie