Waterpartijen spelen een belangrijke rol in Park21.
Waterpartijen spelen een belangrijke rol in Park21. Aangeleverd

Debat over Park21 sleept voort

27 februari 2023 om 11:35 Politiek

HOOFDDORP De gemeenteraad is voorlopig nog niet klaar met het debat over Park21. Het was de bedoeling dat de raad donderdagavond de bespreking zou afronden over het bestemmingsplan en de milieurapportage van het plan. De omvang en complexiteit van de plannen zorgden er echter voor dat de raad onvoldoende tijd had om met elkaar over de stukken in debat te gaan.

De sessie was al het vervolg op een bijeenkomst van een vergadering eerder deze maand, waarbij verschillende insprekers zorgen over het plan aan de raad hebben voorgelegd. Omwonenden en ondernemers uit het gebied bleken toen vooral zorgen te hebben over de uitstoot van stikstof, het evenemententerrein en hoe wat de plannen betekenen voor ondernemers met een reguliere pachtovereenkomst.

Voorafgaand aan het debat mopperden diverse fracties al over de grote hoeveelheid documenten die ze hebben moeten bestuderen over de plannen voor het park. Johan Rip (HAP) had daarom gevraagd om de tijdslimiet van het debat wat op te rekken, maar dat bleek technisch gezien niet mogelijk. Rip kon daardoor al nauwelijks al zijn op,- en aanmerkingen in zijn spreektijd kwijt.

STIKSTOFNORMEN

Wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker kreeg tijdens de behandeling van de stukken veel van de zorgen doorgespeeld die de insprekers een week eerder bij de raad hadden neergelegd. Daardoor moest de wethouder toegeven dat ze niet wist of de gemeente eventueel bij de rechter nat zou kunnen gaan met betrekking tot het naleven van de stikstofnormen, omdat de rapportage over de effecten voor het milieu een theoretisch model gebruikte om de te verwachten stikstofuitstoot te berekenen. In de praktijk kan de werkelijke uitstoot daar nog best wel eens van afwijken, en tijdens de eerdere sessie gaf een inspreker al aan dat er sprake was van een rekenfout in de rapportage waardoor de verwachtte stikstofuitstoot mogelijk veel te laag zou zijn ingeschat. 

Volgens de inspreker zou er daardoor in de praktijk alleen maar ruimte zijn voor de drie verwachtte grootschalige evenementen op het evenemententerrein, en niet voor de kleinschalige initiatieven die juist waarde hebben voor omwonenden. “We hebben geen glazen bol’’, reageerde de wethouder op de zorgen omtrent stikstofregels.

De wethouder heeft daarnaast toegezegd om nogmaals te kijken of de plannen voor het park inderdaad kloppen met de reguliere pachtwet. De VVD had daarover vragen gesteld, maar volgens de PvdA klopten de antwoorden niet met de informatie die het Rijk daarover gepubliceerd heeft.

Door Joost Verhagen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie