Het voormalige Crowne Plaza hotel, een van de locaties waar vluchtelingen worden opgevangen in Haarlemmermeer.
Het voormalige Crowne Plaza hotel, een van de locaties waar vluchtelingen worden opgevangen in Haarlemmermeer. Ton Dijkstra / BDU

Haarlemmermeer doet mee aan regioplan voor opvang van ruim 2100 asielzoekers

30 maart 2023 om 12:03 Politiek

HAARLEMMERMEER Negen gemeenten in de Noord-Hollandse regio Kennemerland hebben een plan neergelegd dat moet leiden tot de opvang van 2108 asielzoekers. In het plan zijn veertien mogelijke locaties aangewezen voor de opvang, verdeeld over de gemeenten.

Het gaat om de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

CONCEPT

Het plan is in concept gedeeld met de provincie Noord-Holland. De negen gemeenteraden krijgen het ook voorgelegd en moeten een besluit nemen over de locaties in hun gemeenten. Als alle raden instemmen, kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de locaties huren of verwerven en ontwikkelen tot asielzoekerscentra (AZC’s).

SPREIDINGSWET

De aanleiding voor het plan is de spreidingswet, waarmee de permanente opvang van asielzoekers wordt neergelegd bij gemeenten. De aanleiding daarvoor is de onvoldoende doorstroom in de asielketen wat in het voorjaar van 2022 een opvangcrisis tot gevolg had.

Volgens de gemeenten kunnen dit jaar niet alle locaties worden ontwikkeld tot AZC. De regio Kennemerland zegt zich in te spannen om te helpen bij de tijdelijke opvang van asielzoekers tot er voldoende permanente locaties zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat bewoners van tijdelijke locaties doorstromen naar de permanente locaties. De gemeenten hopen de totale opgave in 2024 te hebben gerealiseerd.

GEEN MAKKELIJKE OPGAVE

“De opgave waar we voor staan is geen makkelijke”, zegt Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorzitter van de regionale stuurgroep opvang asiel. “De nauwe samenwerking tussen de gemeenten in de regio helpt ons hierbij. We hebben samen als gemeenten de randvoorwaarden vastgesteld waar de opvanglocaties aan moeten voldoen. Vervolgens is er binnen de eigen gemeente gezocht naar locaties die geschikt te maken zijn voor de opvang van asielzoekers. Daarbij is de regionale spreiding in het oog gehouden. Je wilt een clustering van locaties aan de gemeentegrenzen voorkomen.”

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie