Een van de woonwagenkampen in Nieuw-Vennep.
Een van de woonwagenkampen in Nieuw-Vennep. Archief

Beweging in woonwagenbeleid na bijna 40 jaar stilstand

22 juni 2023 om 15:47 Politiek

HAARLEMMERMEER “Sinds 1986 is er geen uitbreiding geweest van standplaatsen voor woonwagenbewoners. En dat moet wel gebeuren. De culturele identiteit van deze groep inwoners hoort gewoon een plek te hebben binnen deze gemeente.” 

Zo presenteerde wethouder Marjolein Steffens het concept voor nieuw woonwagenbeleid. Het college heeft het plan ter informatie aan de raad gestuurd, en ter inzage en voor inspraak vrijgegeven. Wethouder Steffens is blij dat het college met het plan heeft ingestemd, en noemt het een ‘belangrijke eerste stap’. “Een nota is geen standplaats en je kunt er ook niet in wonen. Maar we hebben wel beleid nodig om die stilstand te beëindigen.”

Het college geeft met het beleid meteen gehoor aan een motie vanuit de gemeenteraad die eind vorig jaar werd aangenomen om de realisatie van nieuwe standplaatsen te versnellen. Steffens gaf aan deze motie te hebben ervaren als een ‘steuntje in de rug’, omdat deze ambitie ook al in het coalitieprogramma stond opgenomen.

Momenteel zijn er 58 standplaatsen voor woonwagens beschikbaar in de gemeente Haarlemmermeer, verdeeld over 12 kleine kampjes. Als het aan het college ligt, moeten daar de komende jaren 21 standplaatsen aan worden toegevoegd. Dat aantal is gebaseerd op landelijke metingen naar de vraag voor woonwagenstandplaatsen. Daarvoor worden zowel de bestaande locaties onderzocht om te kijken of er woonwagens kunnen worden toegevoegd, maar er zal ook worden gezocht naar geschikte locaties om volledig nieuwe kampjes met standplaatsen aan te leggen.

Daarnaast wil de gemeente ook dat er woonwagens te huur worden aangeboden in de sociale sector. Ymere zal daar ook een rol in gaan vervullen. Het is daarnaast volgens Steffens van belang dat er een transparante wachtlijst wordt opgesteld. Inwoners van Haarlemmermeer krijgen voorrang op een standplaats. Wethouder Steffens benadrukte dat het beleid in samenwerking met de woonwagenbewoners tot stand is gekomen, en de gesprekken prettig en constructief zijn geweest.

De komende zes weken is het mogelijk om op het plan van het college te reageren. Daarna zal de gemeenteraad over de beleidsnota vergaderen. Dit jaar moet er nog worden gestart met de zoektocht naar nieuwe, geschikte locaties.

Door Joost Verhagen

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie