Afbeelding
Jur Engelchor Fotografie

College krijgt veel kritiek tijdens algemene beschouwingen

30 juni 2023 om 13:00 Politiek Tips van de redactie

HAARLEMMERMEER De verschillende fracties uit de gemeenteraad vaan Haarlemmermeer hebben donderdagavond tijdens de algemene beschouwingen forse kritiek geuit op het beleid van het college. Onder andere Groenlinks en de PvdA bekritiseerden met name het gebrek aan investeringen in de samenleving in de plannen, en stelden via een motie voor om in ieder geval niet op het sociaal domein te bezuinigen. Partijen waaronder met name Forza! en BVNL waren het oneens met het voorstel om vanwege een narekening de belastingen met zo’n 13 procent te verhogen.

Groenlinks noemde het Haarlemmermeer in de opening van het debat ‘een gemeente die zit te slapen en niet tot actie durft over te gaan.’ “Wie zaait, zal oogsten. En minder zaaien zorgt voor minder rendement bij de oogst. We kunnen ons er niet met een zesje vanaf maken”, stelde Kim van Goethem. 

Als voorbeeld noemde ze de keuze van de gemeente om niet-biologische bloembollen aan te schaffen, omdat het alternatief momenteel nog te duur is. Van Goethem besloot haar bijdrage door het college te vragen vooral in gesprek te blijven met inwoners van de gemeente die contact zoeken met het stadsbestuur over een initiatief of probleem. “Kom uit de angst van niet handelen, stap af van de procedures”, besloot ze haar bijdrage. 

Ze kreeg daarin bijval van verschillende andere partijen, waaronder de PvdA. “Er wordt veel geklaagd over een onbereikbaar college. Mensen wachten tevergeefs op antwoord en gooien gedesillusioneerd de handoek in de ring”, stelde Fouad Sidali.

Beryl van Straten (VVD) kaatste de bal onmiddellijk terug. Ze stelde namens de grootste coalitiepartij dat haar prioriteit niet ligt bij biologische bloembollen, maar bij de woningcrisis. Van Straten noemde het tekort aan woningen een gedeelde verantwoordelijkheid, en riep het college op om vooral bij de provincie en het Rijk de urgentie daarvan te blijven benadrukken. 

Volgens Van Straten moet de gemeente in de financiële beleid kiezen voor de zaken die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Het CDA voegde daaraan toe juist geen moeite meer te willen steken in zaken die onnodig, onduidelijk en overdreven zijn.

Manon Woolthuis (HAP) richtte in haar bijdrage de pijlen vooral op het Rijk. Een aanzienlijk deel van de financiële onzekerheden zijn namelijk veroorzaakt door de invoering van een nieuwe manier waarop de financiering van gemeenten gaat werken. HAP riep daarom op om niet langer extra verantwoordelijkheden vanuit het Rijk te accepteren zolang er zoveel financiële onduidelijkheid is.

Volgens Erik Vermeulen (Forza!) heeft het college momenteel gezien de moeilijke financiële situaties feitelijk maar twee mogelijkheden: zelf de broekriem aanhalen of de inwoners verder uitknijpen. Forza! pleitte voor de eerste optie, en gaf aan niet mee te zullen werken aan ideeën die de inflatie verder zouden doen stijgen. SRH haalde een oud idee uit de kast. 

Tim Beusenberg diende een motie in om 1 euro belasting te gaan heffen op alle reizigers die via Schiphol vertrekken of binnenkomen. Dat plan is 25 jaar eerder ook al eens geprobeerd, maar de gemeente werd toen teruggefloten door de rechter omdat de luchthaven een rechtszaak aanspande. De motie van SRH kreeg uiteindelijk voldoende steun vanuit de raad.

Andere thema’s die tijdens de algemene beschouwingen telkens bleven terugkomen, waren de krappe arbeidsmarkt en de beperkte ambtelijke capaciteit bij de gemeente. Kasper Sulmann (Gezond Haarlemmermeer) noemde dat probleem de grootste huidige politieke uitdaging van het moment, en riep op om vooral door middel van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden uitstroom terug te dringen en eventueel nieuwe ambtenaren aan te trekken. 

Gerdien Knikker (D66) bracht in haar bijdrage de vervoersarmoede in de kleinere kernen van de gemeente ter sprake. De voorjaarsrapportage en financiële uitvoeringsagenda werden uiteindelijk ook met brede steun door de raad aangenomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie